A A

W tym roku rusza już trzecia edycja konkursu. W drugiej edycji wzięło udział 3429 uczniów z 545 szkół rozsianych po całej Polsce. Tym razem chcemy zachęcić do udziału jak największą liczbę uczniów.

Konkurs posiada patronat honorowy MEiN oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. W gronie naszych partnerów znajdują się m.in. Google oraz Olimpiada Informatyczna Juniorów.

Uczestnicy konkursu mogą nie tylko rozwiązywać poszczególne jego etapy. Do każdego etapu dołączony jest bezpłatny kurs przygotowawczy, dzięki czemu poszerzają swoją wiedzę z zakresu matematyki, informatyki oraz programowania.

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Konkurs organizowany jest przez Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania. W ogólności jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego.

W drugiej edycji Konkursu InstaLogik w roku szkolnym 2020/2021 wzięło udział 3429 uczniów z 545 szkół rozsianych po całej Polsce, z czego jedna trzecia uczy się w małych szkołach w gminach wiejskich. Dla większości z nich był jednym z pierwszych doświadczeń z programowaniem, zadaniami typu "olimpijskiego" i pojęciem poprawności programu. Do finału dotarło 722 uczniów. Konkurs jest pomostem pomiędzy matematyką a Olimpiadą Informatyczną Juniorów. Jesteśmy przekonani, że spora część z InstaLogikowych uczniów weźmie w przyszłości udział w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów.

Organizacja konkursu
Konkurs został podzielony na trzy etapy:

Etap I, termin 1 października - 28 października 2021, g. 20:00


Etap II, termin 11 grudnia 2021, godz. 10:00 – 11:30


Etap III, termin 26 marca 2022, godz. 10:00 – 12:00

 

Harmonogram oraz regulamin 3 edycji konkursu InstaLogik 2021/2022.