A A

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w dniu 28 września 2021r. organizują konferencję online pod tytułem Aktywizujące narzędzia cyfrowe w praktyce szkolnej – grant TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczoną dla dyrektorów oraz nauczycieli różnych typów szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz przedstawicieli administracji lokalnej z terenu Mazowsza.

Podczas konferencji zostaną przedstawione możliwości i korzyści jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej oraz jak wzięcie udziału w grancie TIK TO MY realizowanym w ramach Projektu „Lekcja: Enter” ułatwi szkołom wpieranie nauczycieli w tym zakresie. W czasie spotkania będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do projektu i jak wygląda wsparcie nauczycieli w jego ramach.

Termin 28 września 2021 roku, rozpoczęcie godzina 13:00

 

Ramowy program konferencji:

 

13:00 – 13:05 – Otwarcie konferencji

13:05 – 15:00 – Wypowiedzi ekspertów – trenerów oraz refleksje uczestników projektu, które mogą stanowić inspiracje dla każdego, kto wykorzystuje nowe technologie w edukacji, przedstawiające praktyczne wskazówki i konkretne przykłady na wykorzystanie TIK w szkole:

· Edukacja wczesnoszkolna i ciekawe zadania w Jamboardzie

· Internetowy edytor równań, jako pomoc podczas tworzenia cyfrowych materiałów dla uczniów

· Projekt przyrodniczy w nowej rzeczywistości szkolnej

· Oswajamy Phytona

· Nowoczesne sposoby opowiadania historii

· Informacje o grancie TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter” – dlaczego warto do niego dołączyć? Czym się wyróżniamy? Jakie wymierne zyski uczestnictwo w nim pozwoli przynieść nauczycielom, uczniom i szkole? Jak dołączyć do grantu? Gdzie szukać informacji o zasadach jego realizacji?

Ze względów organizacyjnych należy zgłosić swój udział w konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka (OEIiZK). Link do zapisów: Platforma Obsługi Szkoleń.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej o projekcie na stronie https://tiktomy.oeiizk.edu.pl