A A

Kurs doskonalący obejmuje cykl spotkań, których celem jest wsparcie w kierowaniu szkołą/placówką oświatową oraz upowszechnianie najnowszej wiedzy na ten temat. Spotkania będą miały formę seminariów, podczas których będziecie Państwo mieć okazję poznania przydatnych w pracy zagadnień, zmian w prawie oświatowym oraz wymiany doświadczeń podczas dyskusji.

 Proponujemy Państwu następującą tematykę:

1. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
2. Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacyjny.
3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
4. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli.
5. Komunikacja i budowanie relacji.
6. Dyrektor liderem rady pedagogicznej.
7. TIK w zarządzaniu szkołą.
8. Współpraca dyrektora z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Treści seminariów, jak też ich organizację, będziemy dostosowywać adekwatnie do Państwa potrzeb w zakresie podanej tematyki. 
Zapisy na stronie: MSCDN