A A

Projekt "Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach" realizuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim - Operą Narodową i firmą iSpot.

Jego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przygotowania wychowanków przedszkoli oraz uczniów wszystkich etapów edukacyjnych do aktywnego, świadomego, ale też krytycznego uczestnictwa w kulturze, w tym z wykorzystaniem wartościowych zasobów w sieci.

Realizacja projektu wzmacnia kompetencje ważne z punktu widzenia funkcjonowania w zmieniającej się współczesności, takie jak: kreatywność, rozwiązywanie problemów, współdziałanie.

Adresatami projektu są: wychowankowie przedszkoli, uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczyciele Mazowsza.

Wśród zaplanowanych działań należy wymienić:

 

- konferencje,
- inspirujące warsztaty, seminaria dla nauczycieli,
- konkurs "Edukacja i kultura za pan brat" na projekt edukacyjny skierowany do przedszkoli i szkół wszystkich etapów edukacyjnych.

 

Konferencja "Teatr na widelcu, czyli jak ugryźć wartościową edukację i kulturę w sieci", która odbyła się 31 maja 2021r. zainaugurowała powyższe przedsięwzięcie.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu: Konferencja pt. "Teatr na widelcu, czyli jak ugryźć wartościową edukację i kulturę w sieci" - YouTube

Zapraszamy do udziału w projekcie "Otwarci na kulturę"!

 

Załączniki:

Harmonogram działań projektowych (Załącznik nr 1)
Regulamin Konkursu
Zgłoszenie udziału w Projekcie (Załącznik nr 2)
Sprawozdanie z realizacji działań projektowych (Załącznik nr 3)