A A

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, dyrektorów szkół, wizytatorów.

Celem szkolenia jest:

 

1. Upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym;

2. Upowszechnienie informacji o funkcjonowaniu ZSK w kształceniu zawodowym i ustawicznym;

3. Doskonalenie umiejętności opracowania oferty edukacyjnej szkół, placówek i centrów;

4. Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkół, placówek i centrów.

Link do rejestracji:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6276

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Szkolenie „Konstruowanie programu nauczania
dla zawodów szkolnictwa branżowego”

 

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programu nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”, które odbędzie się w terminie 27 maja – 17 czerwca 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem szkolenia jest:

1. Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego.

2. Doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji.

3. Doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania.

4. Doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia.

5. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

Szczegółowe informacje, program szkolenia, zasady rekrutacji oraz zapisy:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6278

 

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!