A A

III edycja projektu "Lekcja: Enter" - zapraszamy!

Celem projektu „Lekcja: Enter” jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu lekcji angażujących uczniów, rozwijających umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczących pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. Nauczyciel to przewodnik w edukacji. To on decyduje, jak wygląda lekcja, z jakich materiałów i metod korzysta i co wynoszą z niej uczniowie.

Coraz częściej spotykamy się z opiniami nauczycieli i nauczycielek, że dużym wyzwaniem dla nich jest zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny, a co za tym idzie wzbudzenie chęci zdobywania przez nich wiedzy. Dotyczy to zarówno edukacji zdalnej, jak i pracy w szkole stacjonarnej. Żeby nauka była atrakcyjna, a przede wszystkim skuteczna, warto wprowadzać do lekcji innowacje, prowadzić zajęcia inaczej niż dotychczas, próbować nowych metod edukacyjnych. Dobrze, żeby lekcje zawierały elementy oparte na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, które pomagają dzieciom i młodzieży w lepszym zrozumieniu wielu tematów, sprawiają, że lekcje są ciekawsze, dostosowane do ich potrzeb i rzeczywistości, w której funkcjonują.

Program szkoleń w projekcie edukacyjnym „Lekcja: Enter”, które podczas pandemii odbywają się onilne, zakłada 40 godzin pracy z trenerem. Grupy są małe, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego uczestnika. Szkolenia kierowane są do dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i informatycznych w szkołach podstawowych i średnich.

Ośrodki doskonalenia nauczycieli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w partnerstwie realizują grant TIK TO MY w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja: Enter”. Realizując cele i działania projektowe proponujemy szkolenia, podczas których uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest.

Nauczyciele informatyki otrzymają wsparcie w realizacji dydaktycznej zagadnień z zakresu rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów, programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

W ramach realizacji projektu planujemy szkolenia następujących grup przedmiotowych:

• edukacja wczesnoszkolna

• edukacja humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• edukacja matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• edukacja artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• edukacja informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia grup wczesnoszkolnych, humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i artystycznych odbywają się w podziale na zespoły podstawowe i zaawansowane w stosowaniu technologii cyfrowych w edukacji. Zajęcia dla nauczycieli informatyki planowane są na poziomie podstawowym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji szkół, zapisów i warunków uczestnictwa w grancie TIK TO MY (w ramach projektu „Lekcja: Enter”) na stronie „Lekcja:Enter” (lekcjaenter.pl)

Projekt  jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych, ze środków UE.

https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/projekty/tik-to-my/grant-tik-to-my-zapisy-szkol/