A A

 Program Konferencji:

 

14.00 - 14.10 - Rozpoczęcie konferencji

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu – podinsp. Agnieszka Guza;

Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu - mgr Bogusław Tundzios;

 

14:10 - 14.50 - „Terapia osób uzależnionych i ich rodzin” mgr Agata Pajączkowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień;

14:50 - 15:30 - „Prawna regulacja uzależnień” dr Paweł Śwital Prodziekan Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu;

15:30 - 16:10 - „Droga do trzeźwości” ks. Mirosław Kszczot -Dyrektor Ośrodeka Trzeźwości Diecezji Radomskiej; 

16:10 - 16:40 - „Substancje psychoaktywne wykrywane w materiale biologicznym” przedstawiciel Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Radomiu;

16.40 – 16.50 - „Zjawisko narkomanii na terenie garnizonu mazowieckiego” - kom. Irmina Małek – Przepiórka Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

 

16:50 – 17:00 - Zakończenie i podsumowanie konferencji.