A A

Organizatorem jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE. Kampania odbędzie się w dniach 22-28 marca br. pod hasłem Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze (Take care of yourself, take care of your money). GMW jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

 


Kampania Global Money Week (GMW) w Polsce obejmuje przede wszystkim samodzielne inicjatywy z zakresu edukacji finansowej podejmowane lokalnie przez szkolnych koordynatorów GMW, którymi mogą być, m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele dowolnych przedmiotów, wychowawcy świetlic, pracownicy bibliotek, animatorzy. Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest zaplanowanie i realizacja podczas ŚwiatowegoTygodnia Pieniądza minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej o możliwie największym zasięgu w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców.


Szkolni koordynatorzy dokonują zgłoszeń udziału w GMW za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.knf.gov.pl.
Przy wyborze form działania szkolni koordynatorzy GMW mogą skorzystać z Oferty programowej UKNF oraz Oferty programowej innych instytucji, dostępnej na www.knf.gov.pl DKS-DKSZSP.0620.5.2020.AR Warszawa, 08 marca 2021r.2 lub przygotować własną inicjatywę korzystając z propozycji, tj. m.in. lekcje z aktywnym udziałem uczniów, warsztaty, quizy, debatę, prezentacje multimedialne, maratony gier o tematyce finansowej, konkursy umiejętności, konkursy obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej i towarzyszące im wystawy (m.in. konkurs na plakat promujący hasło GMW, projekt skarbonki, konkurs fotograficzny, filmowy, literacki), projekt badawczy nt. oszczędzania, zarządzania budżetem domowym, audycję emitowaną przez szkolny radiowęzeł, gazetkę szkolną, spotkania on-line z przedstawicielami ciekawych zawodów.


Jedyną formą aktywności w ramach GMW, której UKNF nie rekomenduje, są wizyty w placówkach podmiotów działających na rynku finansowym, w tym podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a także spotkania z przedstawicielami ww. podmiotów, ze względu na potencjalne ryzyko przekazywania treści o charakterze marketingowym, co jest sprzeczne z założeniami kampanii GMW.
W ramach Oferty programowej UKNF w ramach edycji GMW 2021 został przygotowany cykl webinariów dedykowany uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W webinariach mogą również wziąć udział nauczyciele zainteresowani zagadnieniami finansowymi, w tym m.in. doradcy metodyczni podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, nauczyciele kształcenia zawodowego.

Cykl webinariów obejmuje następującą tematykę: Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe, „Brać kredyt czy nie brać?” – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody
człowiek zanim podpisze umowę kredytową, Skąd się biorą pieniądze w banku?, Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie, Ryzyko kursowe. ABC, Oszustwa na rynku finansowym – dlaczego wciąż im ulegamy, Rynek finansowy, usługi finansowe, bank i jego rola w gospodarce, System gwarantowania depozytów w Polsce.

UKNF zapewnia szkolnym koordynatorom GMW dostęp do materiałów edukacyjnych, m.in. publikacji wydanych nakładem UKNF, w tym gotowych scenariuszy lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze biorące udział w Kampanii otrzymują dyplomy.


W ostatniej edycji GMW w 2019 r., dzięki ogromnemu zaangażowaniu aktywnych nauczycieli oraz wychowawców udział wzięło ponad 13 tys. dzieci i młodzieży z całej Polski. Liczymy na Państwa przychylność i zaangażowanie w upowszechnianie idei Global Money Week również w tym roku, szczególnie, że hasło przewodnie GMW 2021 podkreśla konieczność budowania
finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.


Wierzymy, że rozwijanie postaw ekonomicznych u dzieci od najmłodszych lat, a także przekazywanie wraz z wiedzą niezbędnych umiejętności pozwalających na świadome podejmowanie decyzji finansowych, warunkuje podnoszenie poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa.


Zachęcamy do udziału w GMW z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ostrożności, dbając w pierwszej kolejności o zdrowie osób zaangażowanych w Kampanię. Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa w GMW dla szkół i innych placówek oświatowych wraz z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej www.knf.gov.pl w zakładce CEDUR.


Na Państwa zgłoszenia czekamy do 21 marca br. (włącznie). W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości dotyczących uczestnictwa w kampanii GMW, prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji Społecznej UKNF:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 262 56 66.