A A

Punktem wyjścia do rozważań o polsko-żydowskiej historii będą wątki z filmu „Kto napisze naszą historię”, który opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Archiwum, jedno z najważniejszych źródeł o zagładzie polskich Żydów, zostało odnalezione po wojnie i wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”.

Idee tworzącej archiwum konspiracyjnej grupy Oneg Szabat przełożymy na konkretne narzędzia edukacyjne. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów będzie perspektywą, z której chcielibyśmy przyjrzeć się przedwojennej społeczności żydowskiej.

• Jak mówić o historii i kulturze polskich Żydów z dala od utartych opowieści, a stawiając na jednostkowe, lokalne doświadczenia?

• Jak odkrywać lokalną żydowską historię?

• Jak szukać informacji w internetowych archiwach?

• Jak dotrzeć do materiałów z Archiwum Ringelbluma dostępnych online dotyczących mojego regionu?

• Jak budować zaangażowanie uczniów?

Seminarium będzie miało formę zajęć warsztatowych na platformie ZOOM. Zaprezentujemy i wspólnie omówimy ćwiczenia możliwe do przeprowadzenia w klasie. Częścią seminarium będzie także spotkanie z Mariuszem Sokołowskim, nauczycielem z Wasilkowa i Białegostoku, który od lat działa z uczniami na rzecz pamięci o Żydach ze swojego miasta. Mamy nadzieję, że będzie ono przestrzenią ciekawej dyskusji, szczerej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Seminarium ma charakter edukacyjny, podnoszący kwalifikacje zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma pocztą płytę z filmem „Kto napisze naszą historię” i zestaw materiałów metodycznych, jak również certyfikat uczestnictwa. Udział w seminarium jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM.

Prosimy o rejestrację przez formularz: https://forms.gle/C3frwq755WNf9NgcA

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń

Terminy: wtorek 2 marca, g. 17-19:30 oraz środa 3 marca, g. 17-19:30

Organizator: Forum Dialogu – największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polskożydowskim. Od 2008 roku prowadzi program edukacyjny Szkoła Dialogu, w którym do tej pory wzięło udział ponad 360 szkół z ponad 260 miejscowości. Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Szkoła Dialogu kierowana jest do uczniów z mniejszych i średnich miejscowości, którzy samodzielnie odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową Forum Dialogu

Prowadzący:

Izabela Meyza - antropolożka kultury, mediatorka i trenerka empatycznej komunikacji. Od wielu lat związana z Forum Dialogu. Pracuje w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC). Wspiera nauczycieli, edukatorów i menedżerów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy i wspierania młodych ludzi w cyfrowym świecie. Współautorka materiałów edukacyjnych Szkoły Dialogu (Forum Dialogu).

Julia Machnowska – w Forum Dialogu koordynuje programy skierowane do nauczycieli i przygotowuje materiały edukacyjne. Z wykształcenia historyczka – zajmuje się wojenną i powojenną historią polskich Żydów, a także historią mówioną.

Mariusz Sokołowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, Prezes Fundacji Otwartej Edukacji. Uczestnik i koordynator projektów poświęconych edukacji na rzecz tolerancji i lokalnej historii („Szlak Dziedzictwa Żydowskiego”, „Podlaska multikoalicja”, „Uwiecznić Atlantydę”, itd.). Absolwent studiów podyplomowych „Nazizm – Holokaust – Totalitaryzm” oraz uczestnik międzynarodowych kursów z pedagogiki Holokaustu (m.in. w Yad Vashem, Domu Konferencji w Wannsee, Memorial de la Shoah w Paryżu). Wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” oraz nagrodzony „Świadectwem Otwartego Umysłu za zaangażowanie w patriotyzm lokalny i zachęcania młodzieży do pamiętania o historii ” w konkursie „Gazety Wyborczej” Przystanek Młodzi.

Działania edukacyjne towarzyszące filmowi Kto napisze naszą historię są możliwe dzięki wsparciu Al and Gayle Berg Family Foundation.