A A

UWAGA!!! Ruszyła rekrutacja do II edycji projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”!

Zapraszamy szkoły, nauczycieli (wychowawców klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021) oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych do udziału w II edycji innowacyjnego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. “Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem głównym projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela.

Materiały mają pozytywne opinie oraz rekomendację. Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach projektu uczniowie: zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami, wezmą udział w zajęć pozalekcyjnych: w klasie pierwszej – 12 godz. lekcyjnych, w klasie drugiej – 42 godz. lekcyjne, w klasie trzeciej 26 godz. lekcyjnych, łącznie: 80 godzin lekcyjnych w okresie (2021-2023), otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem, wezmą udział w trzech konkursach, otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć. W ramach projektu nauczyciele: zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują 80 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych (2021-2023) + 16 godz. lekcyjnych przeznaczonych na inne obowiązki w zakresie realizacji projektu. Otrzymają wynagrodzenie za 96 godzin w tym: (80 godz. prowadzonych zajęć z uczniami oraz 16 godz. poświęconych na inne obowiązki związane z udziałem w projekcie), wezmą udział w warsztatach metodycznych on-line (17 godzin), otrzymają pakiet edukacyjny oraz poradnik dla nauczyciela, wezmą udział w dwudniowych warsztatach doszkalających, wezmą udział w konkursie z nagrodami, wezmą udział w seminarium podsumowującym projekt.

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria: Udział w projektach z zakresu edukacji finansowej; Ocena uzasadnienia chęci udziału w projekcie; Odpowiedzi na pytania otwarte z zakresu edukacji finansowej. Do II edycji projektu zostanie zrekrutowanych 44 nauczycieli, w tym nie więcej niż 5 będą to nauczyciele z I edycji, do których Organizator wyśle zaproszenia do udziału w projekcie. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w obszarze, co najmniej 6 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego. Zostanie stworzona lista rezerwowa zainteresowanych na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli. Wszyscy wybrani do projektu w procesie rekrutacji nauczyciele podpiszą za zgodą szkoły umowy zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników. Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele-wychowawcy. Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lutego 2021 roku.

 

informacje o projekcie  informacja_o_projekcie.pdf (mscdn.edu.pl)

formularz zgłoszeniowy formularz_zgłoszeniowy_do_II_edycji_projektu.pdf (mscdn.edu.pl)

list do szkół list_do_szkół_-_zaproszenie_do_udziału_w_projekcie.pdf (mscdn.edu.pl)list