A A

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 startuje druga edycja Radomskiej Akademii Dyrektora.

Tym razem uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy.

Grupę, która po raz pierwszy bierze udział w akademii i tych, którzy kontynuują udział w naszym przedsięwzięciu.

Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych z terenu subregionu radomskiego (powiaty białobrzeski, grójecki, kozienicki, zwoleński, lipski, szydłowiecki, przysuski, radomski i miasto Radom).

 

 

Koszt:

a) udział w RAD: 500 zł od uczestnika (niezależnie od grupy)

b) udział w RAD + wyjazd studyjny: 1000zł od uczestnika

 

Liczba miejsc jest jak zawsze ograniczona. Decyduje formularz rekrutacyjny i kolejność zgłoszeń.

 

Link do zapisu: ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Zapisy trwają do 17 września 2021 roku.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Cezary Ziembicki - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łukasz Molenda - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Czym jest Radomska Akademia Dyrektora?

Radomska Akademia Dyrektora to wieloletni kurs doskonalący tworzony we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu mający na celu:

  1. podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wicedyrektorów i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie współpracy i kierowania szkołą/placówką oświatową
  2. wzajemną wymianę doświadczeń oraz prezentację dobrych praktyk
  3. przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.

 

O jakich sprawach będziemy mówić na Akademii?


Poziom A (nauczyciele, wicedyrektorzy, dyrektorzy na początku kadencji, którzy nie uczestniczyli w akademii)
1. Przygotowanie i efektywne wdrażanie zmiany w pracy szkoły.
2. Savoir vivre i zachowanie profesjonalnego nauczyciela i dyrektora.
3. Decyzje dyrektora szkoły.
4. Sztuka komunikacji i budowanie zespołu.
5. IT w pracy nauczyciela i zarządzania szkołą.
6. Lider, coach, przywódca – współczesne role nauczyciela i dyrektora szkoły.

Poziom B ( dyrektorzy i wicedyrektorzy, absolwenci poprzednich edycji)
1. Rozwiązywanie złożonych problemów;
2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej;
3. Wykorzystanie technologii IT, monitorowanie i kontrola;
4. Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora i pracowników szkoły/placówki oświatowej;
5. Innowacje i eksperymenty w szkole – wizyta studyjna;
6. Zewnętrzne źródła finansowania działalności szkół/placówek oświatowych.

Treści kształcenia:

Poziom A

Moduł 1. Przygotowanie i efektywne wdrażanie zmiany w pracy szkoły:
- Czym jest zmiana w pracy szkoły?
- Samodzielne i zespołowe tworzenie zmiany w pracy szkoły;
- Wdrażanie zmiany w pracy szkoły i jej rola w funkcjonowaniu szkoły.

Moduł 2. Savoir vivre i zachowanie profesjonalnego nauczyciela i dyrektora:
- Jak cię widzą, tak cię piszą – co ma wspólnego popularne powiedzenie z pracą nauczyciela i dyrektora;
- Jak się ubrać? Jak zachować? Co mówić? w różnych zawodowych sytuacjach;
- Profesjonalizm na co dzień, czyli kiedy można „wrzucić na luz”.

Moduł 3. Decyzje dyrektora szkoły:
- Decyzje administracyjne i porządkowe dyrektora szkoły;
- Co jest potrzebne do podjęcia decyzji?
- Decyzje w sytuacjach kryzysowych i nagłych.

Moduł 4. Sztuka komunikacji i budowanie zespołu:
- Komunikacja werbalna i niewerbalna;
- Jak się komunikować by rozumieć się wzajemnie?
- Budowanie zespołu a kultura organizacyjna szkoły.

Moduł 5. IT w pracy nauczyciela i zarządzaniu szkołą:
- Technologie IT dedykowane dla edukacji;
- Sposoby wykorzystania technologii IT w nauczaniu zdalnym i zarządzaniu szkołą;
- Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
- Rozwój IT a przyszłość szkoły.

Moduł 6. Lider, coach, przywódca – współczesne role nauczyciela i dyrektora szkoły:
- Tradycyjny wizerunek nauczyciela i dyrektora szkoły;
- Role nauczyciela i dyrektora we współczesnej szkole;
- Jakich ról od nauczyciela i dyrektora będzie wymagała zmieniająca się szkoła?

Poziom B
Moduł 1. Rozwiazywanie złożonych problemów w szkole /placówce oświatowej:
- Nowe wyzwania w pracy szkoły/placówki oświatowej - podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa;
- Rozumowanie, rozwiązywanie problemów, ideacja;
- Wykrywanie i identyfikacja problemów;
- Analiza systemowa i ewaluacja.

 Moduł 2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej:
- Polityka kadrowa dyrektora szkoły/placówki oświatowej;
- Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela i aktach wykonawczych;
- Zmiany w ustawie – Prawo oświatowe i aktach wykonawczych;
- Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły;
- Statut szkoły/placówki oświatowej.

Moduł 3. Wykorzystanie technologii, monitorowanie i kontrola:
- nauczanie zdalne, dobór i wykorzystanie programów i aplikacji do zaistniałych potrzeb;
- monitorowanie i kontrola z wykorzystaniem TI;
- dobór i budowa infrastruktury teleinformatycznej;
- ochrona danych osobowych;
- roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
- bezpieczeństwo w sieci szkolnej i Internecie .

Moduł 4. Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora i pracowników szkoły/placówki oświatowej:
- Sztuka zarządzania oświatą, wybrane problemy przywództwa;
-  Myślenie analityczne, krytyczne, innowacyjne i analiza;
-  Odporność na stres i elastyczność;
-  Ewaluacja pracy własnej;
-  Awans zawodowy dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Moduł 5. Innowacje i eksperymenty w szkole – wizyta studyjna:
-  Wykorzystywanie w pracy i rozwoju szkół wyników badań zewnętrznych;
-  Innowacje i eksperymenty pedagogiczne;
-  Innowacje i eksperymenty organizacyjne;
- Kierowanie zmianą.

Moduł 6. Finanse w szkole. Zewnętrzne źródła finansowania w działalności oświaty.
-  Dysponowanie środkami publicznymi;
-  Odpowiedzialność finansowa dyrektora szkoły/placówki oświatowej;
-  Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej;
-  Zamówienia publiczne;
-  Pozyskiwanie środków na projekty edukacyjne z funduszy UE.