A A

Jak zmobilizować uczniów do aktywności pod koniec roku szkolnego, pokażemy na majowym szkoleniu „Twórczość i kreatywność w pracy nauczyciela i ucznia na zajęciach przedmiotów edukacji przyrodniczej”.

Serdecznie zapraszamy.