A A

 

Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w  Warszawie i MSCDN Wydział w Płocku zapraszają dyrektorów, psychologów i pedagogów, nauczycieli i wychowawców na seminarium online Organizacja procesu reintegracji uczniów, rodziców, nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej - dobre praktyki z dzisiaj na przyszłość, które odbędzie się 30 czerwca 2021 r., w godzinach od 10.00 do 12.00.

W trakcie spotkania poruszone zostaną zagadnienia:

-   wpływ kondycji psychicznej organizmu człowieka na gotowość do wykonywania zadań, wytyczania i realizacji celów, osiągania sukcesów,

-   aktywność fizyczna jako sposób na efektywną reintegrację, w tym informacje na temat programu MEiN i AWF Aktywny powrót do szkoły po pandemii,

-   planowanie i realizacja działań wspierających uczniów, rodziców, nauczycieli,

-   diagnozowanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie readaptacji (przykłady, narzędzia, formy, zakres, interpretacja wyników, formułowanie wniosków) - wskazanie podstaw prawnych organizacji i przeprowadzania diagnoz,

-   dobre praktyki dotyczące organizacji zajęć wspomagających po powrocie w maju i czerwcu do nauki stacjonarnej w połączeniu z powrotem do szkoły po wakacjach,

-   uwzględnienie i wykorzystanie wyników diagnozy podczas opracowywania Programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022.

Spotkanie będzie dostępne na platformie Zoom pod linkiem:
https://zoom.us/j/98355520294?pwd=MmE4aTRZbVRmNmZHLy9rOXl0V0V1dz09

Alternatywnie można dołączyć podając:
ID spotkania: 983 5552 0294
Hasło: 491786