A A

Logo MKO1Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą do 16 kwietnia 2021 roku.

Czytaj więcej