A A

 

20 szkół z Płocka i regionu otrzyma sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. Podpisanie umowy między samorządem Mazowsza a beneficjentami odbyło się w MSCDN Wydział w Płocku.

Stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, laptopy i tablety - to tylko część sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej, który jesienią trafi do szkół z subregionu płockiego. Dodatkowo, nauczyciele, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, wezmą udział w szkoleniach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjny i niepełnosprawnością, otrzymają urządzenia mobilne oraz dostęp do internetu. Całkowita wartość projektu to 35 mln złotych, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. W sumie w projekcie bierze udział 236 szkół z Mazowsza.
W siedzibie naszego Wydziału umowy podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

Wydarzenie było również okazją, żeby goście obejrzeli nasza nową pracownię STEAM.