A A

wspomaganie

Wspomaganie szkół/placówek,
to proces polegający na wspieraniu szkoły w:

diagnozie potrzeb,
planowaniu działań,
wprowadzaniu zmiany,
opracowaniu wniosków do dalszej pracy.

 

Wspomaganie pracy szkoły w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045)
Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

 

 Podstawowe założenia systemu wspomagania

 

etapy wspomagania

Aby uzyskać informacje szczegółowe proszę kliknąć na dany etap.

etap1 diagram1
etap2  
etap3  
etap4  

 

formularz3