Grant TIK TO MY – projekt „Lekcja: Enter”- edycja II

  Grant TIK TO MY  W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest. Ośrodki doskonalenia nauczycieli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli […]

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

  Warszawa,   8 lipca 2021 r.DKO-WNP.4092.46.2021.DB   Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych […]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu NAUCZYCIEL NA STARCIE.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu NAUCZYCIEL NA STARCIE. Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0 – 3 lata. CELEM ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy […]

Konkurs wiedzy o Mazowszu

Wkrótce rusza rejestracja do IV edycji interdyscyplinarnego „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.   Stawką w grze są dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu oraz – nowość! – wysokie nagrody pieniężne za realizację najlepszych projektów.

20 X 2021 – Konferencja online „STEAM jako wsparcie wychowania w dwujęzyczności”

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” serdecznie zapraszają na konferencję online dedykowaną nauczycielom przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych, nauczycielom języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.   STEAM jako metoda wspierająca wychowanie w dwujęzyczności   Program: 12.00 Rozpoczęcie konferencji 12.10 […]

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) Wydział w Warszawie

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN)Wydział w Warszawieul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa tel. (22) 536 60 62, 609 423 954 warszawa@mscdn.edu.pl NIP: 525-249-20-11     Wpłaty za kursy i szkolenia należy dokonywać na konto bankowe o nr 98 1020 1042 0000 8102 0397 5091     Ewa LubczyńskaKierownik Wydziałutel. (22) 536 60 63; 510 932 783e-mail: ewa.lubczynska@mscdn.edu.pl Beata […]

MSCDN Regionalnym Punktem Informacyjnym FRSE na rok 2021-2022

Celem działań w ramach RPI jest promowanie programów, projektów i inicjatyw zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Korpusu Solidarności. Więcej informacji o Fundacji, jej programach i inicjatywach jest dostępne na stronie: http://www.frse.org.pl

25-26 X 2021 – Kongres WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE

EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM Kongres WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE Kongres będzie spotkaniem praktyków i badaczy podczas którego stworzymy forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad Raportem Rzecznika Praw Dziecka na temat dobrostanu dzieci w Polsce. W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do czynnego udziału w tej certyfikowanej, bezpłatnej ogólnopolskiej konferencji naukowej. 

Programy stypendialne

    Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie programy stypendialne All MoreMore Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2021/2022 warszawa6 września, 2021     Mazowiecki program stypendialnydla uczniów szczególnie uzdolnionych –najlepsza inwestycja w człowieka Mazowsze – stypendia dla uczniówszkół zawodowych Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie […]

Zasady organizacji szkoleń

ZASADY ORGANIZACJI FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MAZOWIECKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI   Zgłoszenia na formę doskonalenia nauczycieli stacjonarną lub on-line, dalej „szkolenie” można dokonać: indywidualnie, poprzez wypełnienie i wysłanie Elektronicznego Formularza zgłoszeniowego na szkolenie, które jest dedykowane do nauczycieli z różnych szkół/ placówek, dalej „szkół”; zbiorowo, poprzez wypełnienie i wysłanie Elektronicznego Formularza zgłoszeniowego na wspomaganie, które […]