Akademia Pedagoga i Psychologa

Zapraszamy psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i terapeutów zatrudnianych w placówkach oświatowych województwa mazowieckiego do udziału w cyklu seminariów dydaktycznych w ramach

Akademii  Pedagoga i Psychologa.

Głównym celem seminariów dydaktycznych jest poszerzenie wiedzy specjalistów w zakresie rozumienia mechanizmów zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w wybranych nurtach psychoterapeutycznych.

Tematyka seminariów:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive Behavioral Therapy)
  • Treści merytoryczne: mechanizm zaburzeń: korelacja myśli, emocji i zachowań; identyfikacja bodźca wpływającego na zachowanie; zniekształcenia poznawcze: zdolność ich identyfikacji przekształcania; techniki behawioralno–poznawcze w pracy terapeutycznej.
  • Termin realizacji: 20.04.2023 r. w godz. 14.00.–17.00.
  • Osoba prowadząca: Agnieszka Kowalczyk: psycholog, trener, terapeuta integracyjny.
 • Terapia Gestalt według koncepcji Fritza Perlsa
  • Treści merytoryczne: prawidłowości w rozwoju człowieka: figura i tło; cykl  doświadczania według modelu J. Zinkera; koncepcja powstawania zaburzeń; rodzaje zaburzeń: sensoryczne i emocjonalne ,,przerwy” w cyklu doświadczania powodujące wystąpienie zaburzeń; techniki terapeutyczne; praktyczne zastosowanie terapii Gestalt.
  • Termin realizacji:  27.04.2023, w godz. 14.00–17.00.
  • Osoba prowadząca: Agnieszka Kowalczyk: psycholog, trener, terapeuta Gestalt.
 • Analiza transakcyjna według teorii Erica Berne’a
  • Treści merytoryczne: teoria analizy transakcyjnej, poziomy AT w pracy terapeutycznej; autodiagnoza zasobów; stany Ja: Rodzic, Dorosły, Dziecko; rozpoznawanie wzmocnień; mechanizm powstawania i rozpoznawania gier psychologicznych; używanie stoperów; kontrakty w bliskich relacjach; wymiar praktyczny analizy transakcyjnej.
  • Termin realizacji: 11.05.2023, w godz. 14.00–17.00.
  • Osoba prowadząca: Katarzyna Koszewska: psycholog kliniczny, trener, terapeuta integracyjny
 • Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • Treści merytoryczne: teorie wyjaśniające powstanie i działanie terapii uwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych; badania i rekomendacje EMDR; neurobiologiczne korelanty; Model Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji; praktyka terapeutyczna.
  • Termin realizacji: 18.05.2023, w godz. 14.00–17.00.
  • Osoba prowadząca: Katarzyna Koszewska: psycholog kliniczny, trener, terapeuta EMDR.
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy)
  • Treści merytoryczne: założenia, źródła i filozofia TSR; podobieństwa i różnice podejścia skoncentrowanego na problemie vs skoncentrowanego na rozwiązaniach; wybrane narzędzia i techniki stosowane w TSR; przykład pracy terapeutycznej w oparciu o analizę studium przypadku.
  • Termin realizacji: 25.05.2023, w godz. 14.00–17.00.
  • Osoba prowadząca: Ewa Petrykowska: psycholog, trener, terapeuta TSR.
 • Psychodrama według teorii Jacoba Moreno
  • Treści programowe: podstawowe zasady psychodramy; fazy psychodramy: rozgrzewki psychodramatyczne, gry akcji, integracja; techniki psychodramy: wywiad, zamiana ról, dublowanie; zastosowanie psychodramy w indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej.
  • Termin realizacji: 29.05.2023, w godz. 14.00–17.00.
  • Osoba prowadząca: Paweł Łaszkiewicz: psycholog, trener, psychoterapeuta integracyjny.
 • Terapia psychodynamiczna w ujęciu teorii relacji z obiektem
  • Treści programowe: założenia teorii relacji z obiektem; model struktury osobowości O.Kernberga; rodzaje i funkcje mechanizmów obronnych; dynamika procesu terapii: przeniesienie i przeciwprzeniesienie; interwencje terapeutyczne: konfrontacja, klaryfikacja, interpretacja; konceptualizacja przypadku.
  • Termin realizacji: 09.06.2023, w godz. 14.00–17.00.
  • Osoba prowadząca: Jolanta Szymczyk: psycholog, trener, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Seminaria będą realizowane w formie interaktywnych wykładów na Platformie Teams Microsoft Office. Łączna liczba godzin: 28  (tj. 7 seminariów po 4 godz. dydak.). Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w Akademii Pedagoga i Psychologa w formie elektronicznej. Wskazany jest udział we wszystkich seminariach.

 Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do zapisów

Szczegółowych informacji udziela kierownik Akademii Pedagoga i Psychologa: Jolanta Szymczyk; email: jolanta.szymczyk@mscdn.edu.pl

Zapraszamy

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content