5 VI 2023 – Jak pomóc uczniowi z Ukrainy w zaplanowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

Jak pomóc uczniowi z Ukrainy w zaplanowaniu
własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

Cel ogólny: Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych ze szkół podstawowych.
Rodzaj formy: sieć współpracy
Termin: 05.06.2023 r., godz. 15:00 – 19:00
Liczba godzin: 4 godz. dyd.

Program szkolenia:

  1. Problemy edukacyjne i pozaedukacyjne ukraińskich uczniów.
  2. Różnice w systemach edukacyjnych Polski i Ukrainy w perspektywie absolwenta.
  3. Specyfika szkoły ponadpodstawowej typu technikum w perspektywie nauczyciela przedmiotów zawodowych.
  4. Gra uświadamiająca różnice kulturowe. Prezentacja pomocy dydaktycznych oraz platformy internetowej wspomagających pracę z uczniem z Ukrainy.

Koszty: szkolenie jest bezpłatne.
Miejsce: MSCDN, ul. Świętojerska 9, sala 21

Prowadzący:

  • Anna Zawadzka, doradca metodyczny MSCDN d.s. edukacji polonistycznej, nauczyciel szkoły podstawowej w Warszawie
  • mgr inż. arch. Krystyna Kowalewska, doradca metodyczny MSCDN d.s. przedmiotów zawodowych, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 w Warszawie

[Link do zapisów]

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content