20 X 2021 – Konferencja online „STEAM jako metoda wspierająca wychowanie w dwujęzyczności”

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” serdecznie zapraszają na konferencję online dedykowaną nauczycielom przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych, nauczycielom języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.


STEAM jako metoda wspierająca wychowanie w dwujęzyczności

 

PROGRAM: 
12.15 – 13.00STEAM w wychowaniu dwujęzycznym – prof. Marlena Plebańska
13.00 – 13:10Powszechna dwujęzyczność z językiem angielskim w perspektywie globalnej – społeczność, akademia, aplikacja – Waldemar Miksa
13:15 – 13:25Tworzenie bogatego środowiska uczenia się języka drugiego na przykładzie Programu “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” – prof. UW dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
13:30 – 13:45Integracja wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego w obszarze drugiego języka i treści STEAM na przykładzie projektów badawczo-rozwojowych wykorzystujących sztuczną inteligencję – Dorota Dziamska
13:50 – 14:00Inżynieria w przedszkolu – projekt iPreschool i Tola – Elżbieta Rzeszutko
14:05 – 14:15Rozbudzanie zainteresowań i zanurzenie w języku angielskim poprzez aktywności STEAM w okresie wczesnoszkolnym (projekt Tola Gimme) – Katarzyna Sobkowicz
14:20 – 14:30Bilingual Future Academy – uniwersalna forma przygotowania dzieci do samodzielności językowej uwzględniająca również warunki izolacji – Hubert Giziewski
14.35Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Prelegenci

  • Marlena Plebańska. Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych z zakresu e-edukacji. Od 20 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowych. Aktywny trener i wykładowca. Pracownik naukowy AFiB Vistula, Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka pierwszej w Polsce książki o tematyce STEAM – „STEAM-owe Lekcje”, obecnie opracowuje drugą część książki – „STEAM-owe Przedszkole”.
  • Dorota Dziamska. Pochodzi z Poznania, w którym ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Była nauczycielem przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, obecnie pełni funkcję konsultanta metodycznego i dyrektora Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego – ośrodka kształcenia nauczycieli. Jest założycielem i prezesem zarządu stowarzyszenia Polskie Centrum Origami. Doświadczenie wdrażania sztuki origami do edukacji jako narzędzia wspierania całościowego rozwoju dziecka zaowocowało powstaniem wielu publikacji np. seria ABC Origami, a także książek metodycznych dla nauczycieli o wykorzystaniu składania papieru w procesie uczenia. Jej autorskie modele sztuki origami oraz specjalistyczne metody składania papieru, także z dziećmi najmłodszymi np. metoda origami – baje prezentowane były na wielu międzynarodowych kongresach origami m.in.: w Keczkemecie i Budapeszcie 1998/1999, w Nowym Jorku 2000, w Eindhoven 2003, Mennorode 2004, Fryburgu 2007, a od 2010 także na kongresach pedagogów w Australii i Nowej Zelandii. Dorota Dziamska jest jednym z najbardziej znanych i doświadczonych metodyków nauczania w Polsce oraz twórczynią licznych pomocy pedagogicznych dla nauczycieli i książek dla dzieci. Jej zawodową pasją jest tworzenie niekonwencjonalnych form pracy z dziećmi wiodących do zaspokojenia tzw. „dziecięcego głodu ruchu”. Jest twórcą pedagogicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch, którego powstaniu poświęciła około 27 lat. Upowszechnia system w Polsce i poza jej granicami prowadząc praktyczne szkolenia i warsztaty z nauczycielami oraz tworząc serię publikacji i pomocy multimedialnych. Prowadzi także działalność społeczną na rzecz dzieci i rodziców jako ekspert Fundacji Rzecznik Praw Rodziców oraz ekspert Stowarzyszenia Nasze Dzieci – Razem Przeciw Alienacji w Rodzinie.
  • Magdalena Olpińska-Szkiełko. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. „Bilinguale Kindererziehung. Ein Konzept für den polnischen Kindergarten” (Wychowanie dwujęzyczne. Koncepcja dla polskiego przedszkola). W roku 2009 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie monografii „Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań koncepcji glottodydaktycznych”. Od 2019 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Lingwistyki Stosowanej, jest także Kierownikiem Zakładu Teorii Języków i Akwizycji Językowej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na WLS UW. Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, w szczególności zagadnienia dwujęzyczności oraz wychowania dwujęzycznego i edukacji dwujęzycznej; translatoryka oraz badania nad językami specjalistycznymi, w szczególności tłumaczenie tekstów specjalistycznych z dziedziny prawa i ekonomii.
  • Elżbieta Rzeszutko. Absolwentka Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), były nauczyciel akademicki oraz autorka licznych prac badawczych z zakresu cyberbezpieczeństwa, autorka “Mozaika XXL, wspieranie rozwoju dzieci za pomocą klocków geometrycznych. Poradnik dla rodzica, terapeuty i nauczyciela”, od 2017 roku propaguje dwujęzyczność zamierzoną na łamach bloga “Mam to na końcu języka”. Prywatnie mama dwójki dzieci wychowanych w dwujęzyczności zamierzonej.
  • Katarzyna Sobkowicz. Absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania na wydziale grafika o specjalizacji zaawansowane multimedia. Twórca pracy badawczej „Jak nowe technologie (gry) wpływają na nasz rozwój fizyczny, psychiczny oraz osobisty”. Specjalistka w zakresie produkcji gier oraz aplikacji mobilnych. Na swoim koncie ma 19 zrealizowanych projektów. Zaangażowana w projekty wspierające rozwój dzieci.
  • Waldemar Miksa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (muzykologia) i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (kompozycja i dyrygentura), producent i wydawca. W 2013 roku zainicjował i do chwili obecnej współtworzy Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”.
  • Hubert Giziewski. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Studiował także na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 roku koordynuje wdrażanie Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”. Jest także inicjatorem i głównym koordynatorem Bilingual Future Academy – sekcji dydaktyczno-szkoleniowej Programu “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”.

MSCDN
Wydział w Płocku

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68
tel. kom. 500274304
faks 24 366-53-69

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content