• Ukłon w stronę Niepodległej
  Ukłon w stronę Niepodległej

  W dniach 22 lutego – 6 marca Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje cykl konferencji „Lekcje o Mazowszu” dla dyrektorów wszystkich typów szkół, nauczycieli różnych przedmiotów, pracowników instytucji oświatowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 

  Czytaj więcej...
 • Młodzi, aktywni, pomocni
  Młodzi, aktywni, pomocni

  Przedstawiamy Państwu scenariusz zajęć, podczas których młodzież spotka się z osobami zaangażowanymi społecznie i działającymi lokalnie. Punktem wyjścia do rozmowy będzie pytanie o to, czy we współczesnym świecie trudno jest pomagać i robić coś dla innych.

  Czytaj więcej...

 • Dyplom uznania dla MSCDN Wydział w Siedlcach
  Dyplom uznania dla MSCDN Wydział w Siedlcach

  W Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 MSCDN Wydział w Siedlcach zrealizował projekt mający na celu poznanie i promocję właściwych dla regionu aspektów kultury niematerialnej.

  Czytaj więcej...
 • Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży
  Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży

  Polecamy ciekawy i ambitny projekt. Wnioski mozna składac do 15 marca 2019 roku. Projekt trzeba zrealizowac do 31 pazdziernika 2019 roku.

  Czytaj więcej..

 • Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Meritum
  Meritum

  Kwartalnik MERITUM jest redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

  W każdym numerze prezentujemy wyniki badań, najnowsze metody i techniki nauczania, ciekawe projekty edukacyjne i innowacyjne rozwiązania.

  Czytaj więcej...
 • Program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii
  Program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii
  Czytaj więcej...
 • Mądrzy cyfrowi
  Mądrzy cyfrowi

  MĄDRZY CYFROWI to program, którego głównym celem jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline. To zaproszenie młodzieży do innowacyjnych działań na rzecz najbliższego środowiska.

  Czytaj więcej...

 • Stypendia dla uczniów szkół zawodowych
  Stypendia dla uczniów szkół zawodowych
  Czytaj więcej...
A A

 

FB Niebanalnie z adresem WWW

 

Fundacja GPW zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne (Podstawy Przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie, Geografia, Historia, Matematyka) do udziału w nowym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym

 

„Niebanalnie o giełdzie”.

 


Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego a także ośrodki akademickie, w których realizowane będą lokalne szkolenia.

Uczestnictwo w projekcie „Niebanalnie o giełdzie” to:

 • Rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym
 • Zdobycie wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania i narzędziach edukacyjnych
 • Tworzenie własnych narzędzi do prowadzenia lekcji
 • Wymiana doświadczeń z wykładowcami i nauczycielami
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli (podręcznik "Niebanalnie o giełdzie") oraz dla klas (gry edukacyjne)
 • Możliwość wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji i zdobycia atrakcyjnych nagród
 • Dostęp do materiałów edukacyjnych on-line - filmu edukacyjnego i scenariuszy lekcjiProjekt „Niebanalnie o giełdzie” to 4 rodzaje działań:

LOKALNE SZKOLENIA

W roku szkolnym 2018/2019 w wybranych miastach zostanie zorganizowanych 10 edycji szkolenia. Każde szkolenie zawierać będzie 3 wykłady merytoryczne ("Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę", "Funkcjonowanie GPW", "Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe") oraz warsztat metodyczny "Jak efektywnie uczyć ekonomii?".

Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały edukacyjne (podręczniki, gry edukacyjne), a także sami stworzą nowe narzędzia dydaktyczne.

Harmonogram szkoleń w roku szkolnym 2018/2019:

 • 12-13 stycznia – Warszawa (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 1-2 lutego – Katowice (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • 2-3 lutego - Kraków (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • 2-3 marca – Warszawa (GPW)
 • 29-30 marca – Wrocław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • 30-31 marca – Łódź (Uniwersytet Łódzki)
 • 6-7 kwietnia – Poznań (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • 27-28 kwietnia – Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 24-25 maja – Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • 25-26 maja – Gdańsk (Politechnika Gdańska)

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w siedzibie GPW w Warszawie. Uczestnicy konferencji wezmą udział w wykładach i/lub warsztatach na temat rynku kapitałowego, zapoznają się z raportem podsumowującym projekt, rozstrzygnięty zostanie wówczas także konkurs na scenariusz lekcji.

KONKURS NA SCENARIUSZ LEKCJI

Projektowi towarzyszyć będzie konkurs dla nauczycieli na najciekawszy autorski scenariusz lekcji o rynku kapitałowym. Konkurs będzie trwał od lutego do maja 2019 roku.
Komisja Konkursowa przyzna 3 pierwsze miejsca oraz maksymalnie 4 wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na ogólnopolskiej konferencji w czerwcu 2019 r.

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

W ramach projektu "Niebanalnie o giełdzie" powstaną materiały edukacyjne (film edukacyjny oraz scenariusze lekcji o rynku kapitałowym), które będzie można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej projektu.

Udział we wszystkich elementach projektu jest bezpłatny. Więcej informacji na temat projektu oraz formularz zapisów na szkolenia można znaleźć na stronie: http://wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie

Serdecznie zapraszamy!