• Inspiruję do nauki i rozwoju - zapraszamy na konferencję
  Inspiruję do nauki i rozwoju - zapraszamy na konferencję

  Zastanawiasz się, jak rozbudzić w dzieciach entuzjazm do nauki i być dla nich autorytetem? Na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi podczas bezpłatnej konferencji “Inspiruję do nauki i rozwoju”, która odbędzie się 25 maja 2019 r.

  Czytaj więcej...

 • XIV edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
  XIV edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

  Już po raz czternasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia do 14 czerwca!

  Czytaj więcej...
 • XIX Konferencja Majowe Mrozy w Warszawie
  XIX Konferencja Majowe Mrozy w Warszawie

  Zapraszamy do udziału w XIX Konferencji Majowe Mrozy w Warszawie, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2019 roku w siedzibach OEIiZK przy ul. Nowogrodzkiej 73 oraz PJATK przy ul. Koszykowej 86. Hasłami przewodnimi tegorocznej konferencji są: Edukacja – Technologia – Społeczeństwo.

  Czytaj więcej...

 • Rekrutacja MARK PIW
  Rekrutacja MARK PIW
  Czytaj więcej...
 • Jestem stąd
  Jestem stąd

  Trwa druga edycja konkursu językowo-fotograficznego „Jestem stąd”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym. Prace przyjmujemy od 10 kwietnia do 10 maja br. Szczegóły w zaproszeniu i w regulaminie.

 • Zmiana języka może zmienić świat. Komunikacja wolna od przemocy w przestrzeni edukacyjnej.
  Zmiana języka może zmienić świat. Komunikacja wolna od przemocy w przestrzeni edukacyjnej.
 • Młodzi, aktywni, pomocni
  Młodzi, aktywni, pomocni

  Przedstawiamy Państwu scenariusz zajęć, podczas których młodzież spotka się z osobami zaangażowanymi społecznie i działającymi lokalnie. Punktem wyjścia do rozmowy będzie pytanie o to, czy we współczesnym świecie trudno jest pomagać i robić coś dla innych.

  Czytaj więcej...

 • Dyplom uznania dla MSCDN Wydział w Siedlcach
  Dyplom uznania dla MSCDN Wydział w Siedlcach

  W Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 MSCDN Wydział w Siedlcach zrealizował projekt mający na celu poznanie i promocję właściwych dla regionu aspektów kultury niematerialnej.

  Czytaj więcej...
 • Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Meritum
  Meritum

  Kwartalnik MERITUM jest redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

  W każdym numerze prezentujemy wyniki badań, najnowsze metody i techniki nauczania, ciekawe projekty edukacyjne i innowacyjne rozwiązania.

  Czytaj więcej...
 • Program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii
  Program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii
  Czytaj więcej...
 • Mądrzy cyfrowi
  Mądrzy cyfrowi

  MĄDRZY CYFROWI to program, którego głównym celem jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline. To zaproszenie młodzieży do innowacyjnych działań na rzecz najbliższego środowiska.

  Czytaj więcej...

 • Stypendia dla uczniów szkół zawodowych
  Stypendia dla uczniów szkół zawodowych
  Czytaj więcej...
A A

Dziecko pewnego neurochirurga potrafiło w wieku 4 lat wyjaśnić działanie i podać łacińską nazwę każdej części mózgu, ponieważ wytłumaczył mu to i pokazał zainteresowany rodzic. Dziecko było niezwykle dumne z posiadanej wiedzy. W efekcie pytało czasem gości: "Czy nie ma pan jakichś kłopotów z głową?” Jako dorośli musimy pamiętać, że twórczość i pomysłowość dzieci przejawia się w wielu aspektach życia i powinniśmy ją wpierać niezależnie od okoliczności.

Powyższą anegdotę przytoczył prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt z Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości UŁ, opiekun naukowy projektu "Szkoła Wspierająca Uzdolnienia", którego uroczyste zakończenie odbyło się w płockim Wydziale MSCDN.

Po dwóch latach teoretycznych szkoleń i praktycznych zajęć w placówkach 29 nauczycieli przedszkoli, 13 nauczycieli szkół podstawowych oraz 7 nauczycieli z gimnazjów i liceum odebrało z rąk profesora Krzysztofa Szmidta, Jarosława Zaronia, Prezesa SIE DELTA oraz Małgorzaty Białeckiej z Urzędu Miasta Płocka certyfikaty potwierdzające ich przygotowanie do prowadzonych zajęć twórczości. Warto podkreślić, że wielu uczestników reprezentowało placówki, które od lat są związane z projektem.

Zaproszony na uroczystość profesor Szmidt podczas swojego wykładu "Twórczość dzieci: spór romantyków z realistami" zachęcał do kontynuowania zajęć i bezwzględnego wspierania dzieci w rozwijaniu pomysłowości twórczej, jednocześnie jednak upominał, aby zawsze rozpatrywać twórczość dzieci i twórczość dorosłych jako dwa podobne w swej istocie, ale różne w cechach szczegółowych fenomeny. Podkreślał, że twórczość dziecka może być postrzegana tak samo jak twórczość dorosłych, z poszanowaniem tych samych kryteriów nowości, oryginalności i sensowności, ale w odniesieniu do dotychczasowego repertuaru zachowań dostępnych dzieciom, a nie dorosłym. "Dzieci nie tworzą przełomów w nauce i sztuce, nie piszą wybitnych powieści i poezji, nie komponują doskonałych symfonii czy kwartetów skrzypcowych, nie stają się reformatorami społecznymi, choć świeżość ich spostrzeżeń może zainspirować niejednego dorosłego twórcę" - dodał.

Działania w projekcie podsumowała Elżbieta Lemańska, koordynator projektu.

Spotkanie było również okazją do wręczenia publikacji "Radośnie-Ciekawie-Twórczo" autorom scenariuszy.

Nauczyciele mogli również zapoznać sie z innymi publikacjami na temat twórczości i kreatywności, które można znaleźć na półkach Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

Dziękujemy nauczycielom z MP nr 3, 5, 9, 10, 25, 31, 34, ze Szkół Podstawowych nr 11, 23SP nr 2 w Sierpcu, SP w Teodorowie , nauczycielom z Oddziałów Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku, z Gimnazjum nr 1 i LO nr 4 z ZS nr 1 w Płocku za wspólną podróż i do zobaczenia wkrótce!

Projekt Szkoła Wspierająca Uzdolnienia jest finansowany ze środków Miasta Płocka.