• Zmiana języka może zmienić świat. Razem przeciwko mowie nienawiści.
  Zmiana języka może zmienić świat. Razem przeciwko mowie nienawiści.

  Odpowiemy wspólnie na pytania: 

  Jaka jest definicja mowy nienawiści, a jaka hejtu?

  Jakie są cechy mowy nienawiści?  Czytaj więcej...

  Czytaj więcej...
 • Młodzi, aktywni, pomocni
  Młodzi, aktywni, pomocni

  Przedstawiamy Państwu scenariusz zajęć, podczas których młodzież spotka się z osobami zaangażowanymi społecznie i działającymi lokalnie. Punktem wyjścia do rozmowy będzie pytanie o to, czy we współczesnym świecie trudno jest pomagać i robić coś dla innych.

  Czytaj więcej...

 • Dyplom uznania dla MSCDN Wydział w Siedlcach
  Dyplom uznania dla MSCDN Wydział w Siedlcach

  W Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 MSCDN Wydział w Siedlcach zrealizował projekt mający na celu poznanie i promocję właściwych dla regionu aspektów kultury niematerialnej.

  Czytaj więcej...
 • Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży
  Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży

  Polecamy ciekawy i ambitny projekt. Wnioski mozna składac do 15 marca 2019 roku. Projekt trzeba zrealizowac do 31 pazdziernika 2019 roku.

  Czytaj więcej..

 • Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Meritum
  Meritum

  Kwartalnik MERITUM jest redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

  W każdym numerze prezentujemy wyniki badań, najnowsze metody i techniki nauczania, ciekawe projekty edukacyjne i innowacyjne rozwiązania.

  Czytaj więcej...
 • Program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii
  Program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii
  Czytaj więcej...
 • Mądrzy cyfrowi
  Mądrzy cyfrowi

  MĄDRZY CYFROWI to program, którego głównym celem jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline. To zaproszenie młodzieży do innowacyjnych działań na rzecz najbliższego środowiska.

  Czytaj więcej...

 • Stypendia dla uczniów szkół zawodowych
  Stypendia dla uczniów szkół zawodowych
  Czytaj więcej...
A A

 

Sprawozdanie z przebiegu konferencji

Och! Ptaki

 

28 listopada 2018 r. w MSCDN Wydział w Warszawie odbyła się konferencja dla nauczycieli przyrody, biologii szkół podstawowych i edukacji wczesnoszkolnej pod tytułem Och! Ptaki.


Celem ogólnym było podniesienie poziomu społecznej świadomości o zagrożeniach i ochronie ptaków.


Konferencja zgromadziła 98 nauczycieli przyrody, biologii oraz edukacji wczesnoszkolnej.


Na konferencję zaproszono wiele uznanych autorytetów z dziedziny ornitologii m.in. dr hab. Tomasza Mazgajskiego z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, który przedstawił zagadnienia dotyczące przystosowań ptaków do lotu, a także dr Andrzeja Kruszewicza dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, który w niezwykle atrakcyjny i sugestywny sposób zaprezentował charakterystykę oraz ciekawostki o wybranych gatunkach ptaków oraz Marka Kowalskiego z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, który kompleksowo opowiedział o biologii, wędrówkach, zagrożeniach i ochronie bociana białego. Z kolei pani dr Agnieszka Czujkowska, lekarz weterynarii Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przedstawiła zagadnienia dotyczące ptasiego azylu w warszawskim zoo leczenia oraz opieki nad gatunkami drapieżnymi .


Zaproszeni na konferencję miłośnicy ptaków oraz przedstawiciele organizacji społecznych panie Hanna Żelichowska oraz Renata Markowska mówiły o ptakach miejskich, ich zagrożeniach i ochronie. Natomiast pani Dorota Zielińska wyjaśniała dlaczego i jak uczyć o ptakach oraz jak wdrażać edukację przyrodniczą poza murami szkoły.


Podczas konferencji nauczyciele otrzymali szereg cennych materiałów w postaci kompletów plansz edukacyjnych przedstawiających gatunki chronione zwierząt w Polsce, najnowszych egzemplarzy czasopism Przyroda Polska, nagrań głosów ptaków z Ligi Ochrony Przyrody, broszur dotyczących charakterystyki i ochrony wybranych gatunków zagrożonych ptaków ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Fundacji Noga w Łapę.


Ponadto urządzono kiermasz MULTICO Oficyny Wydawniczej, gdzie zaproszeni nauczycieli mogli zapoznać się z ciekawymi publikacjami przyrodniczymi dla różnych etapów edukacji szkolnej.


Nauczyciele byli bardzo zadowoleni z konferencji oraz uzyskanych materiałów edukacyjnych. Stwierdzali, że konferencja była bardzo cennym i potrzebnym przedsięwzięciem edukacyjnym aktualizującym wiedzę i z pewnością przyczyni się podniesienia jakości pracy nauczyciela w pracy z uczniami.


Materiały oraz prezentacje z konferencji ( .pdf): 

 1. Program
 2. Streszczenie
 3. Wspaniali lotnicy...T.Mazgajski
 4. Bociany - M.Kowalski
 5. Ptasi azyl potrzeba czy konieczność