A A

Zapraszamy nauczycieli BIOLOGII i CHEMII szkół ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii, chemii w szkołach ponadpodstawowych”. W programie omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni biologicznej i chemicznej.

Nie takie RODO straszne jak je malują... rozporządzenie jest już z nami rok, ale czy na pewno dobrze je stosujemy? Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych na szkolenie dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które odbędzie się w MSCDN 26 marca 2019 roku. Koszt szkolenia - 40 zł.

Pogarda, zastraszanie, zniesławianie - słowa potrafią wykreować rzeczywistość pełną agresji i nienawiści względem drugiego człowieka, zranić na całe życie, a nawet doprowadzić do dramatu. Zapraszamy 17 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 do MSCDN w Radomiu na konferencję poświęconą etyce słowa.

Projekt z ZUS" to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych realizacją "Projektu z ZUS" na spotkanie z Przedstawicielem ZUS, które odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz 14.30.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, Wolność, Niepodległość”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.

Uwaga uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów! Fundacja EFC przyznaje stypendia na czas nauki w szkole ponadpodstawowej. Dzięki nim młodzi ludzie mają szansę zdobywać wiedzę, rozwijać pasje i pomysły oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Rekrutacja do programu na stronie internetowej www.efc.edu.pl w terminie do 31 marca.

Zapraszamy nauczycieli matematyki liceów i techników do udziału w kursie on-line "Matematyka w Połowie drogi… – wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą".

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki ze wszystkich etapów edukacyjnych na XVI Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zapraszamy na kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Równocześnie przypominamy o nowych przepisach, które mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019. Obowiązek obejmuje zarówno nauczycieli jak i osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.

4 kwietnia 2019 roku o godz. 14 oo w MSCDN Wydział w Radomiu odbędzie się konferencja "Żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym". Co to jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży? Zasady prawidłowego żywienia wg nowoczesnej dietetyki. Drugie śniadanie w przedszkolu i szkole. Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej?

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ( przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) na bezpłatne szkolenie zatytułowane: Cyfrowe pomiary w szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych.

Tytuł szkolenia: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.

Liczba godzin: 20 – 5 spotkań po 4 godziny.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele ogólne: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie nadzoru nad szkołą/placówką oświatową, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Tytuły modułów:

1. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego.
2. Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej.
3. Kontrola i monitoring działalności dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki oświatowej.
4. Wspomaganie nauczycieli szkoły/placówki oświatowej w realizacji ich zadań.
5. Analiza dokumentacji przebiegu nauczania i prowadzenie obserwacji pracy nauczycieli.

Zapisy na szkolenie: on-line na stronie internetowej naszego ośrodka: www.radom.mscdn.pl

Tytuł szkolenia: Forum dyrektorów – szkoła wobec wymagań państwa.

Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele ogólne: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania oświatą, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Tytuły modułów:

1. Organizacja procesu edukacyjnego.
2. Realizacja podstawy programowej.
3. Aktywność uczniów.
4. Postawy i normy społeczne w szkole/placówce oświatowej.
5. Wspomaganie rozwoju uczniów.
6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
7. Organizacja procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wniosków z analizy wyników egzaminów i innych badań wewnętrznych i zewnętrznych.
8. Zarządzanie szkołą/placówką oświatową.

Szkolenie składa się z cyklu 6 spotkań po 4 godziny w roku szkolnym. Pierwszy moduł do realizacji wybiera prowadzący, następne moduły do realizacji są uzgadniane z uczestnikami szkolenia – chodzi o bieżące reagowanie na potrzeby uczestników szkolenia i zmiany zachodzące w oświacie. Można wybrać do realizacji 6 różnych modułów lub poświęcić na jeden wybrany moduł dwa lub więcej spotkań. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem można też zwiększyć liczbę spotkań, wydłużając czas szkolenia o kolejne spotkania 4-godzinne.

Zapisy na szkolenie: on-line na stronie internetowej naszego ośrodka: www.radom.mscdn.pl

Tytuł szkolenia: Akademia Dyrektora.

Rodzaj formy: seminarium.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele ogólne: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie kierowania szkołą/placówką oświatową, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Tytuły modułów:

1. Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
3. Rozwój organizacyjny szkoły/placówki oświatowej.
4. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
5. Finanse w szkole/placówce oświatowej.
6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem szkoły.

Szkolenie składa się z cyklu 6 spotkań po 4 godziny w roku szkolnym. Moduły do realizacji wybiera kierownik szkolenia. Można wybrać do realizacji 6 różnych modułów lub poświęcić na jeden wybrany moduł dwa lub więcej spotkań - chodzi o bieżące reagowanie na potrzeby uczestników szkolenia i zmiany zachodzące w oświacie. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem można też zwiększyć liczbę spotkań, wydłużając czas szkolenia o kolejne spotkania 4-godzinne.

Zapisy na szkolenie: on-line na stronie internetowej naszego ośrodka: www.radom.mscdn.pl

Zapraszamy na bezpłatne seminarium poświęcone nowościom w prawie oświatowym. Już 26 lutego w godzinach 11.00-14.00 w naszej siedzibie przy ul. Kościuszki 5A. Zajęcia poprowadzi ekspert w dziedzinie prawa oświatowego Pan Leszek Zaleśny. UWAGA! ilość miejsc ograniczona.

MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wszystkich zainteresowanych tematem "Kanada pachnąca ... . Zmiany wyobrażenia Kanady w polskiej edukacji". Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Wites z Uniwersytetu Warszawskiego. Termin spotkania - 4 marca 2019 r., godz. 15.30 - 17.45, sala 216.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika zapraszamy dyrektorów wszystkich poziomów szkół, nauczycieli różnych przedmiotów, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych województwa mazowieckiego oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję LEKCJE O MAZOWSZU-W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI

Szanowni Państwo, nowy termin najbliższego szkolenia "Forum Dyrektorów - szkoła wobec wymagań państwa" to 19 marca 2019 godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy.

Podkategorie