• Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego
  Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

  W związku z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045) Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań doradców metodycznych.

  Czytaj więcej...
 • Konferencja „Kreatywny uczeń używa TIK”
  Konferencja „Kreatywny uczeń używa TIK”

  Zapraszamy na cykl konferencji, które odbędą się na terenie województwa mazowieckiego pod wspólnym tytułem „Kreatywny uczeń używa TIK”. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół oraz poziomów edukacyjnych, zainteresowanych dalszym aktywnym rozwojem i innowacyjnym wdrażaniem nowych technologii oraz metod informatycznych w mazowieckich szkołach.

  Czytaj więcej...
 • Konkurs wiedzy o Mazowszu
  Konkurs wiedzy o Mazowszu

  Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.

  Laureaci i finaliści, tak jak w przypadku wszystkich konkursów kuratoryjnych, uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.

  Czytaj więcej...
 • Dzieciństwo to nie wyścigi - zapraszamy na konferencję
  Dzieciństwo to nie wyścigi - zapraszamy na konferencję

  Celem konferencji „Dzieciństwo to nie wyścigi” jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ogromnej presji, jakiej poddawane są w szkole dzieci, presji, z którą wiele z nich sobie nie radzi. Wśród prelegentów będą m.in. Michael Schulte-Markwort i dr Joachim Bauer. Konferencja jest adresowana do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz rodziców.

  Czytaj więcej...
 • Zagraj razem z Adamem Sztabą - bezpłatne projekty Fundacji Uniwersytet Dzieci
  Zagraj razem z Adamem Sztabą - bezpłatne projekty Fundacji Uniwersytet Dzieci

  Już 27 sierpnia ruszają zapisy do projektów edukacyjnych tworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekty zawierają gotowe scenariusze lekcji, filmy oraz materiały edukacyjne do wykorzystania w trakcie zajęć.

  Czytaj więcej...
 • VI Kongres Edukacja i Rozwój
  VI Kongres Edukacja i Rozwój

  Wierzymy w moc wzajemnego wspierania się w działaniu, w siłę inspiracji i korzystania z doświadczeń innych, w budowanie koalicji.  Zapraszamy Państwa do udziału w VI Kongresie Edukacja i Rozwój.

  Czytaj więcej...
 • Mazowieckie Barwy Wolontariatu
  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne, do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Termin zgłaszana kandydatów do 20 września 2019 r.

  Czytaj więcej...
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

  Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

  Czytaj więcej...
 • Bezpłatne studia pedagogiczne! Uczelnia Korczaka zaprasza
  Bezpłatne studia pedagogiczne! Uczelnia Korczaka zaprasza

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka zaprasza na bezpłatne, czteroletnie studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wykłady poprowadzą wysokiej klasy specjaliści, teoretycy i praktycy. Nabór trwa do 30 września 2019 r.

  Czytaj więcej...
 • "ABC Kreatywności" pod patronatem MSCDN

  Książka jest kontynuacją i rozwinięciem „ABC kreatywności” z roku 2010. Bazuje na tym samym pomyśle, by poszczególne rozdziały wyznaczone były przez kolejne litery alfabetu i stanowiły pretekst do zrozumiałego, a zarazem interesującego dla czytelnika opisu ważnych zjawisk (zdolności, umiejętności, kompetencji, uwarunkowań), związanych z kreatywnością i jej rozwijaniem. Polecamy!

  Czytaj więcej...
 • Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka
  Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

  Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i trzyletnich liceów z terenu Mazowsza, osiągających wysokie wyniki w nauce.

  Czytaj więcej...
A A

 

Sprawozdanie z przebiegu konferencji

Och! Ptaki

 

28 listopada 2018 r. w MSCDN Wydział w Warszawie odbyła się konferencja dla nauczycieli przyrody, biologii szkół podstawowych i edukacji wczesnoszkolnej pod tytułem Och! Ptaki.


Celem ogólnym było podniesienie poziomu społecznej świadomości o zagrożeniach i ochronie ptaków.


Konferencja zgromadziła 98 nauczycieli przyrody, biologii oraz edukacji wczesnoszkolnej.


Na konferencję zaproszono wiele uznanych autorytetów z dziedziny ornitologii m.in. dr hab. Tomasza Mazgajskiego z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, który przedstawił zagadnienia dotyczące przystosowań ptaków do lotu, a także dr Andrzeja Kruszewicza dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, który w niezwykle atrakcyjny i sugestywny sposób zaprezentował charakterystykę oraz ciekawostki o wybranych gatunkach ptaków oraz Marka Kowalskiego z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, który kompleksowo opowiedział o biologii, wędrówkach, zagrożeniach i ochronie bociana białego. Z kolei pani dr Agnieszka Czujkowska, lekarz weterynarii Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przedstawiła zagadnienia dotyczące ptasiego azylu w warszawskim zoo leczenia oraz opieki nad gatunkami drapieżnymi .


Zaproszeni na konferencję miłośnicy ptaków oraz przedstawiciele organizacji społecznych panie Hanna Żelichowska oraz Renata Markowska mówiły o ptakach miejskich, ich zagrożeniach i ochronie. Natomiast pani Dorota Zielińska wyjaśniała dlaczego i jak uczyć o ptakach oraz jak wdrażać edukację przyrodniczą poza murami szkoły.


Podczas konferencji nauczyciele otrzymali szereg cennych materiałów w postaci kompletów plansz edukacyjnych przedstawiających gatunki chronione zwierząt w Polsce, najnowszych egzemplarzy czasopism Przyroda Polska, nagrań głosów ptaków z Ligi Ochrony Przyrody, broszur dotyczących charakterystyki i ochrony wybranych gatunków zagrożonych ptaków ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Fundacji Noga w Łapę.


Ponadto urządzono kiermasz MULTICO Oficyny Wydawniczej, gdzie zaproszeni nauczycieli mogli zapoznać się z ciekawymi publikacjami przyrodniczymi dla różnych etapów edukacji szkolnej.


Nauczyciele byli bardzo zadowoleni z konferencji oraz uzyskanych materiałów edukacyjnych. Stwierdzali, że konferencja była bardzo cennym i potrzebnym przedsięwzięciem edukacyjnym aktualizującym wiedzę i z pewnością przyczyni się podniesienia jakości pracy nauczyciela w pracy z uczniami.


Materiały oraz prezentacje z konferencji ( .pdf): 

 1. Program
 2. Streszczenie
 3. Wspaniali lotnicy...T.Mazgajski
 4. Bociany - M.Kowalski
 5. Ptasi azyl potrzeba czy konieczność

 

 

 

 

Czym się zajmujemy

No result.