• Mazowieckie Barwy Wolontariatu
  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne, do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Termin zgłaszana kandydatów do 20 września 2019 r.

  Czytaj więcej...
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

  Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

  Czytaj więcej...
 • Bezpłatne studia pedagogiczne! Uczelnia Korczaka zaprasza
  Bezpłatne studia pedagogiczne! Uczelnia Korczaka zaprasza

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka zaprasza na bezpłatne, czteroletnie studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wykłady poprowadzą wysokiej klasy specjaliści, teoretycy i praktycy. Nabór trwa do 30 września 2019 r.

  Czytaj więcej...
 • Mazowieckie Barwy Wolontariatu
  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne, do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Termin zgłaszana kandydatów do 20 września 2019 r.

  Czytaj więcej...
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego
  Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego
  Czytaj więcej...
 • "ABC Kreatywności" pod patronatem MSCDN

  Książka jest kontynuacją i rozwinięciem „ABC kreatywności” z roku 2010. Bazuje na tym samym pomyśle, by poszczególne rozdziały wyznaczone były przez kolejne litery alfabetu i stanowiły pretekst do zrozumiałego, a zarazem interesującego dla czytelnika opisu ważnych zjawisk (zdolności, umiejętności, kompetencji, uwarunkowań), związanych z kreatywnością i jej rozwijaniem. Polecamy!

  Czytaj więcej...
 • Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka
  Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

  Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i trzyletnich liceów z terenu Mazowsza, osiągających wysokie wyniki w nauce.

  Czytaj więcej...
A A

 

Mirosław Łoś


– dyplomowany nauczyciel fizyki i matematyki, doradca metodyczny fizyki, matematyki i przyrody, od 1999 r., członek komisji nagród dla nauczycieli Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Były redaktor czasopisma „Fizyka w szkole” dla nauczycieli fizyki.

Autor wielu materiałów i artykułów dotyczących nauczania fizyki i przedmiotów przyrodniczych, miedzy innymi:

 • Przedmiotowy system oceniania i plan wynikowy dla nauczycieli fizyki w gimnazjum.
 • Zastosowanie multimediów i smartfonu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
 • Obudowa multimedialna (online) dla ucznia i nauczyciela do fizyki w gimnazjum.
 • Kaseta VHS i płyta CD ze sfilmowanymi eksperymentami do fizyki w gimnazjum i liceum.
 • Podręczniki multimedialne do fizyki dla gimnazjum zawierająca sfilmowane eksperymenty, interaktywne ćwiczenia, animacje i instrukcje dla uczniów umożliwiające samodzielne wykonanie eksperymentów w domu.
 • Eksperymenty z użyciem przedmiotów i materiałów dostępnych w domu – rola eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
 • Publikacja w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela „Badaj, odkrywaj i myśl krytycznie – eksperymenty przyrodnicze warunkiem zrozumienia praw przyrody” – MSCDN, Warszawa 2014.
 • Udział w tworzeniu i recenzowaniu E-podręczników do fizyki dla gimnazjum i przyrody dla szkoły podstawowej realizowanych przez ORE.

Uczestnik wielu projektów, w tym międzynarodowych oraz konferencji i kursów szkoleniowych krajowych i zagranicznych dotyczących stosowania nowoczesnych, nowatorskich metod i środków w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (m.in. w USA, Niemczech, Szwajcarii, Holandii i Wielkiej Brytanii). 

 

Specjalizuje się w zakresie:

 • wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • wyboru podręczników i środków dydaktycznych do nauczania,
 • planowania kariery zawodowej nauczyciela i awansu zawodowego,
 • zastosowania i roli eksperymentów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych,
 • zastosowania TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych,
 • zastosowania aktywizujących metod nauczania w pracy dydaktycznej nauczyciela.

Czym się zajmujemy