• Mazowieckie Barwy Wolontariatu
  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne, do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Termin zgłaszana kandydatów do 20 września 2019 r.

  Czytaj więcej...
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

  Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

  Czytaj więcej...
 • Bezpłatne studia pedagogiczne! Uczelnia Korczaka zaprasza
  Bezpłatne studia pedagogiczne! Uczelnia Korczaka zaprasza

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka zaprasza na bezpłatne, czteroletnie studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wykłady poprowadzą wysokiej klasy specjaliści, teoretycy i praktycy. Nabór trwa do 30 września 2019 r.

  Czytaj więcej...
 • Mazowieckie Barwy Wolontariatu
  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne, do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Termin zgłaszana kandydatów do 20 września 2019 r.

  Czytaj więcej...
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego
  Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego
  Czytaj więcej...
 • "ABC Kreatywności" pod patronatem MSCDN

  Książka jest kontynuacją i rozwinięciem „ABC kreatywności” z roku 2010. Bazuje na tym samym pomyśle, by poszczególne rozdziały wyznaczone były przez kolejne litery alfabetu i stanowiły pretekst do zrozumiałego, a zarazem interesującego dla czytelnika opisu ważnych zjawisk (zdolności, umiejętności, kompetencji, uwarunkowań), związanych z kreatywnością i jej rozwijaniem. Polecamy!

  Czytaj więcej...
 • Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka
  Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

  Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i trzyletnich liceów z terenu Mazowsza, osiągających wysokie wyniki w nauce.

  Czytaj więcej...
A A

Zofia Zawadzka

Absolwentka Wydziału Teologicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dyplom magistra teologii uzyskała w 1988 r. Dyplom kanoniczny licencjata teologii uzyskała w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Teologii Apostolstwa, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1999 r. W 2000 r. ukończyła studia doktoranckie w Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego. Od 1998 r. przez 11 lat pełniła funkcję nauczyciela akademickiego w Papieskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy katechetycznej.

Autorka stałej szpalty dziennikarskiej w pallotyńskim czasopiśmie dla młodzieży „Być sobą” pt.: Pytania o Boga. Do dziś publikuje tomiki wierszy i jej artykuły ukazują się w różnych czasopismach i książkach.

Od 2005 r. jest doradcą metodycznym ds. religii w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Pisze konspekty katechetyczne dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Współpracuje z :

 • Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
 • MSCDN Wydział w Warszawie
 • Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego /szkołami, poradniami
 • Centrum Myśli Jana Pawła II
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bramkach
 • Polonią ze Wschodu
 • Centrum Kultury w Błoniu
 • Biblioteką Pedagogiczną w Błoniu
 • Czytelnią Naukową nr VII w Warszawie 
 • Nauczycielami, doradcami metodycznymi i konsultantami, szkołami, parafiami, środowiskiem lokalnym, twórcami, wydawnictwami, dziennikarzami, stowarzyszeniami ... (opiniowanie , drukowanie konspektów katechez, artykułów, tomików własnej poezji, organizowanie szkoleń rad pedagogicznych, lekcji otwartych, warsztatów dla nauczycieli, wieczorów autorskich otwierających słuchaczy na poezję i inne wartości – zachęcających słuchaczy do odnajdywania talentów w sobie , oddziaływanie na rozwój intelektualny i formacyjny katechetów, rodziców i uczniów, tworzenie konkursów kuratoryjnych, występów artystycznych z młodzieżą w środowisku lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej...)

 

Czym się zajmujemy