A A

MENPodstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2019/2020

szablon art mistrz pisowni 385x125pxZapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w międzyszkolnym dyktandzie w języku obcym. Najlepsi uczniowie z rejonu działania MSCDN Wydział w Siedlcach mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w rywalizacji z rówieśnikami. Na zwycięzców czekają tytuły Mistrza Pisowni Angielskiej, Niemieckiej oraz Rosyjskiej.

30XI2019 r. Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje konferencję dla nauczycieli matematyki "Matematyczny Rock and roll" .

szablon art Metoda Pytani Doswiadczen 385x125pxMSCDN Wydział w Siedlcach i Fundacja Uniwersytet Dzieci zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców klas IV-VIII na bezpłatne warsztaty z autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń stworzonej przez Fundację Uniwersytet Dzieci „Jak pracować Metodą Pytań i Doświadczeń?”

szablon art start 385x125px

Serdecznie zapraszamy nauczycieli rozpoczynających pracę do udziału w projekcie NAUCZYCIEL NA STARCIE

jeste stad III 125

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w trzeciej edycji konkursu „Jestem stąd”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

szablon art kopernik 385x125pxZapraszamy nauczycieli, pedagogów i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą na warsztaty w przestrzeni wystawy Zmierz się!

Czytaj więcej...

szablon art konkurs 385x125pxMazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.

szablon art piornik 385x125pxW MSCDN Wydział w Siedlcach rusza druga edycja sieci doskonalenia i współpracy nauczycieli „Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego”. To propozycja wspomagania nauczycieli zapewniającą zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz wymianę doświadczeń.

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji doradztwa metodycznego (art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela) kuratorzy oświaty nie ogłaszają konkursów na dofinansowanie szkoleń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli przygotowanych przez naszą placówkę. Większość z nich jest bezpłatna. Zaktualizowana oferta na rok szkolny 2019/2020 zostanie udostępniona wkrótce.

Lekcje o Mazowszu W III edycji konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli uczestnicy stanęli przed wyzwaniem opracowania scenariusza  zajęć edukacyjnych, którego bohaterem są mieszkańcy Mazowsza – bardziej lub mniej znane postaci, grupy społeczne i narodowości, żyjące wśród nas, albo już nieobecne.

jestem stad 2019 wystawa pokonkursowaPrace uczniów wyróżnione w konkursie fotograficzno-językowym zorganizowanym przez cztery siedleckie instytucje: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Regionalne, …

Przejdź do tego Swaya

climate change 2063240 1280Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

szablon art nagrodav3 385x125pxW Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 MSCDN Wydział w Siedlcach zrealizował projekt mający na celu poznanie i promocję właściwych dla regionu aspektów kultury niematerialnej. W jego ramach odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz konkurs fotograficzno-językowy dla uczniów zorganizowany we współpracy z placówkami z Siedlec: Muzeum Regionalnym, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz Szkołą Podstawową nr 1.

szablon art stypendia 385x125pxProjekt stypendialny "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego...

Szczegółowe informacje

polowa drogiZapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi…

Zaproszenie | Harmonogram

szablon dziecko nipelnospr www 385x125px2z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawością.

Czytaj więcej...
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

SIECI 385x125Zapraszamy do udziału w innowacyjnej formie zdobywania wiedzy jaką są sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nowoczesna forma uczenia się  i wymiany doświadczeń, także za pośrednictwem platformy internetowej.

 szablon art doradzywo zaw 385x125pxZapraszamy na portal dotyczący doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na stronach portalu znajdziesz informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej. 

Przejdź do portalu...