A A

 

Odpowiemy wspólnie na pytania:

  • Jaka jest definicja komunikacji wolnej od przemocy, a jaka hejtu?
  • Jakie są cechy komunikacji wolnej od przemocy? Jak ją rozpoznać?
  • Kim są sprawcy przemocy werbalnej?
  • Skąd się bierze przemoc werbalna?
  • Czy w sieci można sobie pozwolić na wszystko?

 

Warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli  pozwalające:

  • pogłębić  wiedzę na temat zjawiska komunikacji wolnej od przemocy w sieci, jej przyczyn i konsekwencji. kształtować umiejętności przeciwdziałania mowie nienawiści za pomocą narzędzi edukacji praw człowieka
  • wykorzystać zdobytą wiedzę, strategie działania, konkretne narzędzia na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych, w edukacji nieformalnej.
  • tworzyć alternatywną narrację
  • wzmacniać naszych podopiecznych, wyposażając ich w wiedzę i sposoby reagowania na przemoc werbalną

 

 

Komponenty (moduły)

1. Definicja, cechy charakterystyczne i przyczyny przemocy słownej. Różnice między przemocą słowną a hejtem.
Charakterystyka sprawcy przemocy słownej.

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy, strategii działania, konkretnych narzędzi na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych, w edukacji nieformalnej. Sposoby wyposażania naszych podopiecznych w wiedzę i sposoby reagowania na przemoc słowną.

 

Spotkanie zaplanowane jest na 27 lutego w godzinach 15:00-19:00 w sali 101  MSCDN Wydział w Siedlcach przy ulicy Asłanowicza 2.

 

Zgłoszenia on line:

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/14856/o//w/Siedlce

 

Zajęcia poprowadzi Anna Kizeweter.

Osoba odpowiedzialna Marta Senenko-Lichograj

MENPodstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2019/2020

doradcy metodyczniW Mazowieckiem Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach są zatrudnieni doradcy metodyczni. Zapraszamy Państwa nauczycieli do współpracy z nimi.

szablon art urszuladudziak 385x125pxSerdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie z Urszulą Dudziak światowej sławy wokalistką jazzową i kompozytorką.

szablon art roboty 385x125pxZapraszamy na certyfikowany kurs doskonalący prowadzony przez specjalistów z EduSense z wykorzystaniem tabletów i ozobotów.

inclusion 2728130 385 125Wydawnictwo Oxford University Press oraz MSCDN Wydział w Siedlcach zapraszają nauczycieli języka angielskiego na konferencję wprowadzającą w problematykę dydaktyki inkluzyjnej.

1 2

16 grudnia 2019 r. w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. M. Asłanowicza w godzinach od 13.00 do 16.00 odbyło się podsumowanie III i IV edycji Projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”

fial tyrnieju szachowegov29 grudnia 2019 r. w wydziale MSCDN w Warszawie miało miejsce wielkie wydarzenie – Finałowy Turniej Szachowy „Szachy w mazowieckiej szkole”.

Projekt MONIUSZKO 385pxW 200. rocznicę urodzin ojca polskiej opery narodowej Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Teatrem Wielkim - Operą Narodową realizują projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”.

szachy v226 listopada 2019 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach odbył się I Turniej Szachowy „Szachy w mazowieckiej szkole” .

szablon art mistrz pisowni 385x125pxZapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w międzyszkolnym dyktandzie w języku obcym. Najlepsi uczniowie z rejonu działania MSCDN Wydział w Siedlcach mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w rywalizacji z rówieśnikami. Na zwycięzców czekają tytuły Mistrza Pisowni Angielskiej, Niemieckiej oraz Rosyjskiej.

szablon art start 385x125px

Serdecznie zapraszamy nauczycieli rozpoczynających pracę do udziału w projekcie NAUCZYCIEL NA STARCIE

jeste stad III 125

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w trzeciej edycji konkursu „Jestem stąd”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

szablon art konkurs 385x125pxMazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.

szablon art piornik 385x125pxW MSCDN Wydział w Siedlcach rusza druga edycja sieci doskonalenia i współpracy nauczycieli „Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego”. To propozycja wspomagania nauczycieli zapewniającą zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz wymianę doświadczeń.

jestem stad 2019 wystawa pokonkursowaPrace uczniów wyróżnione w konkursie fotograficzno-językowym zorganizowanym przez cztery siedleckie instytucje: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Regionalne, …

Przejdź do tego Swaya

climate change 2063240 1280Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

szablon art stypendia 385x125pxProjekt stypendialny "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego...

Szczegółowe informacje

polowa drogiZapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi…

Zaproszenie | Harmonogram

szablon dziecko nipelnospr www 385x125px2z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawością.

Czytaj więcej...
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty