A A


Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.

 

narev 4385600 1920

 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają do udziału w II edycji

 

„Konkursu wiedzy o Mazowszu”


Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego. Laureaci i finaliści, tak jak w przypadku wszystkich konkursów kuratoryjnych, uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.

Termin rejestracji zespołu projektowego na Platformie Konkursów MSCDN upływa z dniem 11 października br. W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów oraz nazwiska uczniów. Projekty muszą być zrealizowane do końca grudnia br. Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 26 lutego 2020 r.

Więcej informacji, w tym regulamin, program merytoryczny, harmonogram i pozostała dokumentacja, znajduje się pod adresem https://konkursy.mscdn.pl