A A

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych serdecznie zapraszamy na wojewódzką konferencję dla dyrektorów: 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i zmiany prawne
w roku szkolnym 2019/2020

 

Miejsce: MSCDN, Warszawa, ul. Świętojerska 9 aula
Termin: 25.09.2019 godz. 10.00-14.00

W programie:

 • 10.00 - Powitanie - wystąpienie Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

 • 10.05 - 10.35 Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty i dyrektorów szkół w roku szkolnym 2019/20 – Krystyna Mucha dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • 10.35 – 10.55 Kierunki polityki oświatowej państwa: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, Katarzyna Koszewska, MSCDN Kierownik Wydziału w Warszawie

 • 10.55 - 11.25 Kierunki polityki oświatowej państwa: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Ewa Pawlic - Rafałowska, MSCDN nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej

 • 11.25 - 11.45 Kierunki polityki oświatowej państwa: Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, Beata Wąsowska – Narojczyk, MSCDN nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej

 • 11.45 - 12.00 Kierunki polityki oświatowej państwa: Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, Teresa Kazimierska, nauczyciel konsultant ds. edukacji zawodowej.

 • 12.00 -12.20 przerwa kawowa

 • 12.20 – 12.40 Kierunki polityki oświatowej państwa: Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, Małgorzata Rostkowska, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, nauczyciel konsultant ds. Doradztwa Metodycznego i Zawodowego

 • 12.40 - 13.10 Zmiany w przepisach prawa oświatowego, Małgorzata Górska nauczyciel konsultant ds. zarządzania oświatą

 • 13.10 -13.40 Nowe wyzwania i perspektywy dla szkół, przedstawiciele UNICEF, UNHCR, partnerzy MSCDN

 • 13.40 – 14.00 Oferta programowa MSCDN dla dyrektorów i nauczycieli na nowy rok szkolny.

 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w [formie elektronicznej]

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Górska, , tel. 519 835 949