A A

 school 3518726 1920

 

Czteroletnie jednolite stacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) będą odbywać się na wydziałach w Warszawie i Katowicach w ramach projektu "Akademia Korczaka", realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji...