A A

Do 15 lipca 2019 r. (druga rekrutacja w projekcie) zrekrutowano 127 osób do 5 grup. Z uwagi na ciągłe zainteresowanie udziałem w naszym projekcie – liczne telefony i maile

markpiw czb

 

oraz możliwość uzupełnienia rekrutacji do trzech grup, w których nie ma jeszcze zakładanej docelowej liczby osób, komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynatorka Projektu., Asystentka koordynatora projektu, specjalistka ds. promocji w Projekcie MARKPIW, Koordynator ds. rekrutacji. podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji do 22 sierpnia 2019r.

Zapraszamy nadal wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie MARKPIW - każdy, kto spełnia wymagania formalne określone w regulaminie i aneksie projektu, może zgłosić swój udział, dokonując wyboru jednej z poniżej wymienionych grup szkoleniowych, do których rekrutacja jest nadal otwarta:

  1. Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. II etap edukacyjny.
  2. Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych. II etap edukacyjny.
  3. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się. I etap edukacyjny.

W tym celu należy wejść na stronę projektu www.markpiw.mscdn.pl wypełnić formularz elektroniczny zawierający: Elektroniczną kartę zgłoszenia  oraz Kwestionariusz diagnostyczny dotyczący wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek,a następnie wypełnić właściwy dla siebie Pakiet dokumentów rekrutacyjnych i  w wersji papierowej przesłać go na adres Biura Projektu: MSCDN, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.