A A

Rekrutacja do Projektu MARKPIW – II Cykl – przedłużona do 15 lipca 2019 r.

 

 logo MARKPIW

 

W założeniach Projektu MARKPIW rekrutacja uczestników do II cyklu trwała w okresie od 2 kwietnia do 30 czerwca 2019r. Zakończyliśmy zatem właściwy etap rekrutacji. W tym okresie zgłosiło się 125 uczestników, dokonując wyboru jednej z pięciu grup szkoleniowych odnoszących się do określonych etapów edukacyjnych i kompetencji kluczowych uczniów. W II cyklu są to:

  1. Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci. Wychowanie przedszkolne.
  2. Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. II etap edukacyjny.
  3. Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych. II etap edukacyjny.
  4. Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów. II etap edukacyjny.
  5. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się. I etap edukacyjny.

Ponieważ nie wszystkie ww. grupy mają zakładaną docelową liczbę osób, komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynatorka Projektu., Asystentka koordynatora projektu, specjalistka ds. promocji w Projekcie MARKPIW, Koordynator ds. rekrutacji. podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji do 15 lipca 2019r.

Zapraszamy nadal wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie MARKPIW - każdy, kto spełnia wymagania formalne określone w regulaminie i aneksie projektu, może zgłosić swój udział, dokonując wyboru jednej z poniżej wymienionych grup szkoleniowych, do których rekrutacja jest nadal otwarta:

  1. Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci. Wychowanie przedszkolne.
  2. Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. II etap edukacyjny.
  3. Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych. II etap edukacyjny.
  4. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się. I etap edukacyjny.

W tym celu należy wejść na stronę projektu www.markpiw.mscdn.pl wypełnić formularz elektroniczny zawierający: Elektroniczną kartę zgłoszenia oraz Kwestionariusz diagnostyczny dotyczący wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek, a następnie wypełnić właściwy dla siebie Pakiet dokumentów rekrutacyjnych i w wersji papierowej przesłać go na adres Biura Projektu: MSCDN, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.