A A

W dniach 7 i 8 czerwca 2019 r. odbyła się trzecia edycja Szkoły Letniej Wiedzy o Społeczeństwie (SzLWoS) w tym roku poświęcona Parlamentowi w Polsce i Europie.

strasbourg 1166650 1280

 

SzLWoS była podsumowaniem wspólnego projektu MSCDN oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”. Projektu, który zakłada doskonalenie kompetencji obywatelskich nauczycieli dających możliwość pełnego, aktywnego i demokratycznego uczestnictwa w życiu politycznym kraju.

Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele partnerów, ze strony Uniwersytetu Warszawskiego dr Justyna Godlewska-Szyrkowa prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych i dr hab. Tomasz Kownacki oraz Dorota Jasińska koordynatorka projektu w MSCDN Wydział w Warszawie.

Mottem tych wystąpień było zachęcenie nauczycieli, uczestników projektu do takiej pracy z uczniami, aby potrafili oni uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym Polski z zaangażowaniem i pełnym zrozumieniem mechanizmów politycznych.

Pierwszy dzień Szkoły Letniej pozwolił na szersze spojrzenie dotyczące kwestii reprezentacji, jej idei, elementów kluczowych, typów oraz stylów. Temat w bardzo interesujący sposób przedstawił dr Tomasz Tobiasz. Teorię dotyczącą idei reprezentacji w praktyce omówili Panowie dr hab. Tomasz Słomka oraz dr hab. Tomasz Kownacki. Pierwszy wykładowca na poziomie polskim w wykładzie „Normatywne i pozanormatywne funkcje Sejmu i Senatu w Polsce, drugi w odniesieniu do roli i funkcji Parlamentu Europejskiego".

Kolejny dzień Szkoły Letniej rozpoczęła dr hab. Anna Wierzchowska wykładem nt. „Uwarunkowania reprezentacji obywateli na poziomie krajowym i europejskim”. Taki wstęp do rozmów nt. relacji pomiędzy posłem a obywatelem dał szansę na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z pierwszego dnia konferencji. Stworzył też klimat do konstruktywnej rozmowy panelistów i słuchaczy, o tym czy ordynacja wyborcza warunkuje związki pomiędzy parlamentarzystami a wyborcami, jaką rolę w tym związku odgrywają media społecznościowe, jaka formuła przedstawicielstwa jest najlepsza w dobie demokracji postreprezentatywnej oraz jak niebezpieczny i czy niebezpieczny jest populizm.W gronie panelistów znaleźli się: prof. dr hab. Jarosław Gryz (ASzWoj), dr Rafał Towalski (SGH), dr Aldona Trzpil (UPH), dr Vadym Zheltovskyy (AH). Całość moderowała dr hab. Renata Mieńkowska – Norkiene.

Wynikiem panelu i rozmów z uczestnikami Szkoły Letniej była swego rodzaju klamra zamykająca wątek pracy z uczniami i modelowania przez nauczycieli odpowiednich postaw społeczno-obywatelskich. Jako nauczyciele wiedzy o społeczeństwie uczmy tak, aby nasi uczniowie: rozpoznawali pojawiające się manipulacje ze strony polityków, nie etykietowali innych członków społeczności, krytycznie analizowali informacje, mieli taki system wartości, który ochroni ich przed niekorzystnym zjawiskiem populizmu. Prawdopodobnie tematyka IV edycji projektu Akademia o Społeczeństwie będzie odnosiła się, wzorem lat ubiegłych, do aktualnych wydarzeń społeczno –politycznych w kraju.