A A

 

 english 2724442 1920

 

 

Szanowni Państwo,
Nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych,

uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 MSCDN Wydział w Warszawie planuje otworzyć kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu

 

 Metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania

 

nadającego kwalifikacje pedagogiczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Koszt kursu: 1700 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach).

W kursie mogą uczestniczyć nauczyciele czynni zawodowo, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalnością nauczanie zintegrowane/wczesnoszkolne lub wychowanie przedszkolne oraz znajomością języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzoną certyfikatem zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. (np. FCE, PTE...) lub na poziomie średnio zaawansowanym (B1) potwierdzonym innym zaświadczeniem wystawionym przez instytucję do tego uprawnioną (np. szkołę językową).

Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej uzyskuje nauczyciel, który posiada ukończone studia wyższe o profilu pedagogicznym ze specjalnością nauczanie zintegrowane/wczesnoszkolne lub wychowanie przedszkolne, ma przygotowanie pedagogiczno-metodyczne w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na pierwszym etapie kształcenia (kurs kwalifikacyjny) oraz wykazuje się znajomością języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem zgodnie z rozporządzeniem o kwalifikacjach nauczycieli MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej na stronie www.warszawa.mscdn.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2019 r.

  1. [formularz zgłoszenia - grupa I]

  2. [formularz zgłoszenia - grupa II]

Warunki przyjęcia na kurs:

  • elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszenia
  • przysłanie na adres MSCDN:
    1. kserokopii właściwego dyplomu ukończenia studiów wyższych,
    2. kserokopii zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie,
    3. oryginału aktualnego [zaświadczenia o zatrudnieniu] z miejsca pracy.


Wymienione dokumenty prosimy przysyłać na adres: MSCDN Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa z dopiskiem "Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania".

Osoby zakwalifikowane otrzymają mailowo potwierdzenie przyjęcia na kurs wraz z informacjami dotyczącymi szczegółów jego organizacji.

Informacji szczegółowych udziela Ewa Piech (kierownik kursu),
tel.: (22) 536 60 79, pn - pt. w godz. 10:00 – 14:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.