A A

Trwa rekrutacja do projektu MARK PIW – działania promocyjne w 5 Wydziałach MSCDN za nami.


Trwa rekrutacja do II cyklu projektu MARK PIW, w sierpniu rozpocznie się realizacja II cyklu szkoleń oraz praktyki w ramach procesowego wspomagania szkół. Dlatego w drugiej połowie maja 2019 r. w pięciu Wydziałach MSCDN zrealizowano spotkania promujące projekt MARK PIW. Konferencje odbyły się w Ostrołęce (21.05), Radomiu (23.05.), Siedlcach (24.05), Płocku (27.05) oraz Ciechanowie (28.05). Celem spotkań była promocja działań w MARK PIW oraz pozyskanie nowych uczestników do projektu.

Wszystkie spotkania odbyły się pod tym samym tytułem „Jakość gwarantowana doświadczaniem, czyli Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”. Całość spotkań poprowadziła koordynatorka projektu Ewa Lubczyńska. Omawiając założenia projektu zwróciła uwagę na ważny w procesie uczenia się transfer wiedzy do praktyki. Zaplanowanie działań w projekcie, od szkoleń do realizacji praktyki w szkole, pozwala na utrwalanie jego efektów oraz uczenie się nie tylko w czasie doskonalenia ale wykorzystywania wiedzy i umiejętności w konfrontacji z pracą konkretnej, wspomaganej szkoły. Zainteresowani MARK PIW mogli wspólnie zastanowić się jak
i czy w ogóle procesowe wspomaganie szkoły wpływa na rozwój placówki, czego potrzebuje szkoła, żeby się rozwijać i co to znaczy rozwój szkoły.

foto 1

O własnych doświadczeniach opowiedziały uczestniczki projektu oraz dyrektorzy szkól/przedszkoli wspomaganych przez „praktykujących wspomagaczy”, a także doradcy MSCDN.

Podczas każdego spotkania odbył się panel pt. „MARK PIW w praktyce”. W panelu zasiadały: uczestniczka projektu, dyrektor szkoły, w której przeprowadzono procesowe wspomaganie oraz doradca indywidualny wspierający podczas praktyki osobę wspomagającą. Dzięki takiej formule spotkania zainteresowani projektem mogli usłyszeć o powodach udziału w projekcie, o przykładach rozwoju placówek, o rozwoju osobistym oraz o doradztwie i jego przydatności w tego typu projektach.foto 2

 Z informacji zwrotnych otrzymywanych od uczestników spotkań wynikało, że są oni przekonani co do udziału w projekcie. Nieobecnych podczas spotkań zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wykorzystywaną podczas ich realizacji.

O projekcie MARK PIW

 Niezdecydowanych a zainteresowanych projektem serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowująco-promocyjną, która odbędzie się w Wydziale warszawskim MSCDN w dniu 13 czerwca 2019 r. W programie oprócz informacji o II cyklu projektu zaplanowano dwa ciekawe wystąpienia – dr Aleksandry Piotrowskiej oraz Aleksandra Pawlickiego.