A A

 

2 Dzien czekolady fot Radoslaw Ladczuk

 

Dziecięca depresja. Inspiracje filmem "Dzień czekolady".

 

MSCDN Wydział w Warszawie zaprasza na bezpłatny, przedpremierowy pokaz filmu Dzień Czekolady, który odbędzie się w dniu 20 maja 2019 roku o godz.16.00 w Cinema City Sadyba. Po spotkaniu osoby biorące udział w projekcie otrzymają materiały edukacyjne od dystrybutora filmu.

Projekt otrzymał oficjalny patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.


Program spotkania:

  1.  Działania związane z opieką psychologiczną i psychiatryczną dzieci i młodzieży na terenie Mazowsza. Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego.

  2. Depresja i problemy psychiczne dzieci i młodzieży - wykład psychoterapeuty Tomasza Kołodziejczyka.

  3. Edukacja filmowa w pracy wychowawczej - wykład nauczyciela konsultanta MSCDN ds. edukacji filmowej Anny Równy.

  4. Przedpremierowa projekcja filmu "Dzień czekolady" (2018) w reż. Jacka Piotra Bławuta.

  5. Inspiracje dydaktyczne do filmu "Dzień czekolady".

 

Partnerzy: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Dystrybucja Mówi Serwis

Zapisów można dokonywać pod linkiem: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/15017/o//w/Warszawa

Zwiastun filmu: https://www.youtube.com/watch?v=XgCE3eSuyLU

 

Tomasz Kołodziejczyk - socjolog, wychowawca, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożyciel Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi, współautor programów „Spójrz Inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”. Od wielu lat wspiera, szkoli i superwizuje wychowawców i nauczycieli, zwłaszcza w obszarach uczenia umiejętności psychospołecznych, rozwiązywania problemów wychowawczych, prowadzenia klasy, pracy wokół agresji i przemocy, uzależnień behawioralnych oraz coachingu nauczycielskiego. Pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi.

Anna Równy - nauczyciel konsultant MSCDN ds. edukacji humanistycznej, filmowej i medialnej, doktorantka w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej UG, koordynatorka merytoryczna Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, liderka Filmoteki Szkolnej, wiceprzewodnicząca Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, autorka scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej i nowomedialnej, współautorka podręcznika do języka polskiego „Ponad słowami”. Współpracuje jako ekspert z festiwalami filmowymi dla dzieci i młodzieży, dystrybutorami filmowymi i twórcami, oraz z instytucjami i podmiotami odpowiadającymi za kształt edukacji filmowej w Polsce.