A A

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu 

 

NAUCZYCIEL  NA  STARCIE

Oferta programowa MSCDN w roku szkolnym 2020/2021 dla nauczycieli rozpoczynających pracę (o stażu 0-3 lata)

 

Nauczyciel na starcie to bezpłatna propozycja wszechstronnej pomocy dla rozpoczynających pracę nauczycieli. Dzięki projektowi uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami. Poznają wybrane przepisy prawa oświatowego oraz procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w:

 • planowaniu własnego rozwoju w awansie zawodowym,
 • doskonaleniu umiejętności metodycznych z uwzględnieniem specyfiki nauczanego przedmiotu,
 • rozwoju kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

 

ADRESACI PROJEKTU: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rozpoczynający pracę w zawodzie (staż: 0-3 lata)

SPOSÓB REALIZACJI: seminaria mogą być realizowane w formule tylko on-line lub w formule mieszanej – stacjonarnie i on-line.

OKRES REALIZACJI: realizacja projektu zaplanowana jest w okresie październik 2020 – kwiecień 2021

KOMPONENTY PROJEKTU:

I. SEMINARIUM.

 • Seminarium składa się z dwóch części – przedmiotowej i ogólnej. Łącznie to 50 godz. dydaktycznych warsztatów, podzielonych na 10 modułów – każdy po 5 godz. dydaktycznych realizowanych stacjonarnie i/lub on-line.
  • CZĘŚĆ PRZEDMIOTOWA 25 godz. dydaktycznych – 5 modułów po 5 godz. dyd. każdy.Zajęcia będą się odbywały w grupach przedmiotowych. Prowadzącymi będą głównie nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni danych specjalności nauczycielskich.
  • CZĘŚĆ OGÓLNA 25 godz. dydaktycznych – 5 modułów po 5 godz. dyd. każdy.

 

Realizowana będzie przez nauczycieli konsultantów z Zespołu Zarządzania Oświatą oraz Zespołu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

WAŻNE: Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest udział minimum w 3 z 5 modułów części przedmiotowej i w 1 module z części ogólnej. Zaświadczenie będzie zawierało realną liczbę godzin zrealizowaną przez uczestnika.

II. INDYWIDUALNA OPIEKA SPECJALISTÓW

 • W ciągu całego roku szkolnego 2020/2021 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania między innymi z: konsultacji indywidualnych bezpośrednich, telefonicznych oraz on-line ze specjalistami MSCDN; wizyt koleżeńskich specjalisty w macierzystej placówce uczestnika projektu, udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli danej specjalności.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 • Rekrutacja do poszczególnych grup przedmiotowych będzie trwała co najmniej do 23 października.
 • Szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń oraz zapisów znajdziecie Państwo w obszarze [Nauczyciel na Starcie] na stronie [MSCDN Warszawa]
 • Udział w Seminarium jest bezpłatny.
 • Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Szkolenia "Nauczyciel na starcie"

 

Nr realizacji: 18065

Nauczyciel polonista na starcie

Przewidywany okres realizacji: 30-10-2020 -> 30-04-2021

Nr realizacji: 17954

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie

Przewidywany okres realizacji: 26-10-2020 -> 30-04-2021

Nr realizacji: 18000

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie na starcie

Przewidywany okres realizacji: 24-11-2020 -> 30-04-2021

Nr realizacji: 18085

Nauczyciel języka obcego na starcie

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2020 -> 30-04-2021

Nr realizacji: 18015

Nauczyciel kształcenia zawodowego na starcie

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2020 -> 30-04-2021

Nr realizacji: 17982

Nauczyciel matematyki na starcie

Przewidywany okres realizacji: 28-10-2020 -> 30-04-2021

Nr realizacji: 17964

Nauczyciel przedmiotów edukacji przyrodniczej na starcie

Przewidywany okres realizacji: 22-10-2020 -> 30-04-2021

Nr realizacji: 17957

Nauczyciel świetlicy szkolnej na starcie

Przewidywany okres realizacji: 26-10-2020 -> 30-04-2021

Nr realizacji: 17955

Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie

Przewidywany okres realizacji: 29-10-2020 -> 15-04-2021

Nr realizacji: 18118

Nauczyciel informatyki na starcie

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2020 -> 30-04-2021

Nr realizacji: 18073

Nauczyciel plastyki na starcie

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2020 -> 30-04-2021

MSCDN Wydział w Płocku, online

Nr realizacji: 17996

Nauczyciel religii na starcie

Przewidywany okres realizacji: 26-10-2020 -> 30-04-2021

MSCDN Wydział w Radomiu, online

Nr realizacji: 8252

Nauczyciel wychowania fizycznego na starcie

Termin zajęć zostanie wyznaczony po zebraniu grupy

Przewidywany okres realizacji: 02-11-2020 -> 30-04-2021

MSCDN Wydział w Radomiu, online