MSCDN logo Warszawa

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 Adnotacja 2020 05 19 145550

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy oraz inne osoby zainteresowane edukacją czytelniczą i medialną na bezpłatną konferencję

 

"Po co nam czytanie w XXI wieku, czyli jak przekonać uczniów
do lektur szkolnych"

 

Konferencja online na platformie ClickMeeting

Część  I - 4 czerwca
Część II - 9 czerwca

Zgłoszenia do 2 czerwca 2020 r.

[Elektroniczny formularz zgłoszenia]

Program:

 • Część I
  15.30-16.30 Jak czytać "Pana Tadeusza" w XXI wieku? – dr Marcin Lutomierski, UMK w Toruniu;
  16.30-17.30 Jak wykorzystać na zajęciach ekranizacje lektur szkolnych? - dr Radosław Osiński, UMK w Toruniu.

 • Część II
  15.30-16.30 Praca z „czytelnikiem opornym” na lekcjach języka polskiego i w bibliotece – dr Michał Zając, Uniwersytet Warszawski;
  16.30-17.30 Po co nam czytanie? – dr Dorota Grabowska, Uniwersytet Warszawski.

Uczestnicy otrzymają link do logowania na platformie ClickMeeting

Prelegenci:

 • dr Marcin Lutomierski – wykładowca w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W pracy naukowej zajmuje się głównie literaturą Drugiej Emigracji Niepodległościowej 1945–1990, edytorstwem dzieł literackich, a także obliczami tradycji w polskiej kulturze.
 • dr Radosław Osiński - literaturoznawca, filmoznawca, wykładowca na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; nauczyciel liceum w Solcu Kujawskim.
 • dr Michał Zając - Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego; działa w organizacjach związanych z książką, bibliotekami i ruchem wydawniczym: Fundacja Info XXI, Polska Sekcja IBBY, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne.
 • dr Dorota Grabowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Warszawski. Członek redakcji czasopism branżowych: „Przeglądu Bibliotecznego”, „Poradnika Bibliotekarza”.

 

Celem konferencji jest promocja nowatorskich form wspierania czytelnictwa i zainspirowanie nauczycieli do pracy z tekstem literackim nowymi metodami.