MSCDN logo Warszawa

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 stop1

 

Ze względu na odgórną decyzję, dotyczącą aktualnie sześciu województw, o zakazie wyjścia uczniów na jakiekolwiek wydarzenia odbywające się poza szkołą, Organizator Olimpiady Solidarności zdecydował o odwołaniu etapu wojewódzkiego, który miał się
odbyć 12 marca 2020.


O nowym terminie Olimpiady wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym komunikatem.