A A

 

 uw logologo MSCDN pelna   warszawa zielona  rce

 

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym  i Zrównoważonym Rozwojem, Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zapraszają nauczycieli na bezpłatne seminaria aktualizujące wiedzę: 

 

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. 
Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. 

Sto lat ochrony środowiska w Polsce  osiągnięcia – wyzwania – trendy. 

 

Wykłady odbywają się zawsze w godz. 1600 - 1800 w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów,
Aula „A” ul.Pasteura 5A w Warszawie, Kampus Ochota UW

 

27.02.2020       Prof. dr hab. Maciej Sadowski - Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy - Badania i ochrona klimatu w niepodległej Polsce
05.03.2020     Dr hab. prof. UW Anna Bartczak - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski - Metody wyceny dóbr i usług środowiskowych
12.03.2020   Dr Wojciech Szymalski - Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju - Strategia adaptacji do zmian klimatu w Warszawie
19.03.2020   Dr hab. Marcin Zych - Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego - Rola ogrodów botanicznych w ochronie przyrody
26.03.2020   Dr Witold Lenart - b. z-ca dyrektora UCBŚ, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW - Polska droga wdrażania procedur oddziaływania na środowisko (OOŚ)
02.04.2020  

Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz - Kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski -

16.04.2020   Mgr Filip Piotrowski - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk - Polskie Gminy Zero Waste
23.04.2020   Dr hab. Elżbieta Megiel - Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski - "Plastik" przyjazny środowisku – czy jest na to realna szansa?
07.05.2020   Dr Marta Ostrowska-Chałupa - Naczelnik Wydziału Agendy Rozwojowej 2030, Departament Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju - Realizacja Agendy 2030 w Polsce
14.05.2020   Dr Marcin Stoczkiewicz - Prezes Client Earth - Prawna ochrona klimatu a prawa człowieka
21.05.2020   Dr Marcin Gerwin  - Center for Climate Assemblies - Panele obywatelskie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
28.05.2020  

Dr Anna Batorczak  - UCBŚ - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – perspektywa do 2030
Panel dyskusyjny: dr Anna Kalinowska (UCBŚ) i dr Witold Lenart (UCBŚ). Wkład 30 lat interdyscyplinarnego podejścia do ochrony środowiska w UCBŚ


Nauczyciele, którzy uczestniczyć będą w co najmniej 2 wybranych wykładach (udokumentowanych podpisami na liście obecności, udostępnianej na początku zajęć przez pana Krzysztofa Walczaka) otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w formie doskonalenia.

Ważne!
W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy o pilną informację zwrotną z tytułem szkolenia w temacie wiadomości wysłanej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant: najlepiej e-mail: , tel. 506-386-045 (najlepiej sms)

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej.