A A

12XII2019 r. - Szanowni Państwo, Nauczyciele WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE szkół ponadpodstawowych, serdecznie zapraszamy na konferencję "Wdrażanie nowej podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych"

28XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele CHEMII szkół ponadpodstawowych, zapraszamy na warsztaty metodyczne: Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach ponadpodstawowych - doświadczenia chemiczne

5XII2019 r. - Szanowni Państwo, Nauczyciele HISTORII szkół ponadpodstawowych, serdecznie zapraszamy na konferencję "Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii w szkołach ponadpodstawowych"

19XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele BIOLOGII szkół ponadpodstawowych zapraszamy na warsztaty metodyczne: Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologiiw szkołach ponadpodstawowych- doświadczenia biologiczne

Szanowni Państwo, Muzeum Historii Polski niebawem wzbogaci swoją ofertę o nową, strategiczną grę planszową pod tytułem „Drogi do niepodległości”.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

18XI2019 Szanowni Państwo, Nauczyciele kształcenia branżowego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zapraszamy na warsztaty metodyczne „Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach”

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

19XI2019 r. - Szanowni państwo Dyrektorzy i nauczyciele – uczestnicy projektu Szachy w mazowieckiej szkole, zapraszamy na turniej szachowy dla uczniów, który pozwoli im sprawdzić swoje umiejętności oraz doświadczyć ciekawych przeżyć.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

30XI2019 r. Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje konferencję dla nauczycieli matematyki "Matematyczny Rock and roll" .