A A

W ramach Szkoły Letniej Wiedzy o Społeczeństwie na konferencję "Parlament w Polsce i Europie"

Zapraszamy na bezpłatne seminaria aktualizujące wiedzę: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. "Umowy międzynarodowe - czy są skuteczne wobec wyzwań globalnych?"

Zapraszamy na bezpłatny, przedpremierowy pokaz filmu Dzień Czekolady, który odbędzie się w dniu 20 maja 2019 roku o godz.16.00 w Cinema City Sadyba. Po spotkaniu osoby biorące udział w projekcie otrzymają materiały edukacyjne od dystrybutora filmu.

Zapraszamy do udziału w cyklu seminariów "Akademii Pedagoga i Psychologa"

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1. Cel główny będzie realizowany poprzez opracowanie programów kształcenia dla uczniów szkół podstawowych i organizację na ich podstawie zajęć terenowych i kameralnych dla młodzieży siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji (MSCDN i szkołami podstawowymi).

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nauczycielu, rozwiń kompetencje! Trwają zapisy na konferencję w Warszawie.Chcesz prowadzić lekcje, które angażują uczniów do działania i uczą ich krytycznego myślenia oraz współpracy? Zastanawiasz się, jak rozbudzić w dzieciach entuzjazm do nauki i być dla nich autorytetem?

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

W MARK PIW rozpoczęliśmy rekrutację do II cyklu szkoleń. W terminie od 2 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. osoby spełniające warunki udziału w projekcie mogą zgłaszać swoje kandydatury oraz przesyłać odpowiednią dokumentację na adres biura projektu (więcej na ten temat w Regulaminie rekrutacji oraz w Aneksie do regulaminu)

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

Celem zajęć jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli polonistów ( ze stażem do 7 lat pracy zawodowej) w zakresie planowania procesu lekcyjnego i świadomego osiągania celów nauczania.

Cel ogólny: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania szkołą/placówką oświatową. Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
 

                            Czytaj więcej...

13-14 VI 2019. Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji wykorzystania źródeł archiwalnych dokumentujących 100 Rocznicę odrodzenia państwa polskiego oraz przybliżenie aktualnego stanu badań w nauce historycznej.