A A


Sieci Współpracy i Samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Głównym zadaniem uczestników sieci jest nabywanie umiejętności praktycznych w trakcie udziału w warsztatach stacjonarnych prowadzonych przez ekspertów oraz możliwość dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi. Program pracy konkretnej sieci jest konstruowany w odpowiedzi na potrzeby tworzących ją uczestników. Wśród zadań zaproponowanych do realizacji na platformie internetowej jest forum wymiany doświadczeń, prowadzenie dyskusji, wymiana opinii i komentarzy, zamieszczanie w sieci opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych.
W MSCDN Wydział w Ciechanowie realizowane są sieci współpracy i doskonalenia o następującej tematyce:

 Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie.

Sieć współpracy i samokształcenia: „Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie” to innowacyjna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki. Celem działania sieci jest podniesienie skuteczności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym z matematyki poprzez: - dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, - analizę dobrych praktyk, - poszerzenie kompetencji uczestników sieci w omawianym temacie, - korzystanie z merytorycznego wsparcia ekspertów. Głównym zadaniem uczestników sieci będzie doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem zdolnym. Cele sieci będą realizowane poprzez: spotkania stacjonarne, komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej oraz działania podejmowane na platformie cyfrowej.

Koordynator: Monika Jonczak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Cztery pory roku w edukacji językowej dziecka.

Sieć – Cztery pory roku w edukacji językowej dziecka jest formą wspomagania nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Główny cel to: upowszechnianie znajomości języka obcego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej, dzielenie się przez nauczycieli pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi w nauce języka obcego z małym dzieckiem. Powyższe formy pracy odbywać się będą za pośrednictwem spotkań w postaci warsztatów metodycznych, jak i internetowej platformy, traktowanej jako forum wymiany doświadczeń. Podczas spotkań poruszone zostaną następują aspekty:

  1. Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym – podstawa prawna i podstawa programowa
  2. Planowanie i organizacja zajęć.
  3. Treści nauczania języka angielskiego.
  4. Metody i techniki nauczania.
  5. Diagnoza i ocena postępów nauczania.
  6. Przykłady dobrych praktyk – rozwiązania praktyczne.

Sieć współpracy i samokształcenia – Cztery pory roku w edukacji językowej dziecka będzie realizowana we współpracy z Urzędem Miasta w Ciechanowie i pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów.

Koordynator: Anna Majewska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Laboratorium polonistyczne- rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów.

Działanie sieci wpisuje się w „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; który jest on programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie pracy nauczyciela w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych uczniów. Główne działania w pracy sieci :

  1. Dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń, wspólne opracowywanie rozwiązań stosowanych w szkolnej praktyce.
  2. Korzystanie ze wsparcia merytorycznego i metodycznego.
  3. Pogłębienie wiedzy nauczycieli i oraz dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb uczniów.

Koordynator: Katarzyna Szymańska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze.

Sieć współpracy i samokształcenia Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze adresowana do nauczycieli przyrody szkól podstawowych. Główne zadania funkcjonowania sieci to: zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej poprzez prowadzenie z uczniami obserwacji, eksperymentów i doświadczeń z wykorzystaniem metody naukowej, nabywanie umiejętności praktycznych w trakcie udziału w warsztatach stacjonarnych prowadzonych przez ekspertów, umożliwienie uczestnikom dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi zarówno podczas trwania szkoleń stacjonarnych, jak i z wykorzystaniem platformy internetowej. Wśród zadań zaproponowanych do realizacji na platformie internetowej będzie: forum wymiany doświadczeń, prowadzenie dyskusji, wymiana opinii i komentarzy, zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych. Sieć współpracy i samokształcenia realizowana we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Koordynator: Teresa Stryjewska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


 Zajęcia rewalidacyjne - efektywna forma wsparcia rozwoju ucznia niepełnosprawnego.

Sieć współpracy i samokształcenia "Zajęcia rewalidacyjne - efektywna forma wsparcia rozwoju ucznia niepełnosprawnego" pozwala na nawiązywanie wspierających kontaktów wśród osób zajmujących się zajęciami rewalidacyjnych prowadzonymi z uczniami niepełnosprawnymi; ukierunkowany na wymianę doświadczeń i korzystania z zasobów osobistych uczestników. Adresatami sieci są : nauczyciele, specjaliści, pedagodzy specjalni realizujący zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym zadaniem grupy pracującej w sieci jest nabywanie umiejętności praktycznych w trakcie udziału w stacjonarnych warsztatach, prowadzonych przez ekspertów oraz możliwości dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi. Wśród zadań zaproponowanych do realizacji na platformie internetowej będzie forum wymiany doświadczeń; prowadzenie dyskusji, wymiana opinii i komentarzy; zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dotyczących zagadnień omawianych na warsztatach stacjonarnych. Praca w oparciu o platformę cyfrową zakłada: zamieszczanie materiałów samokształceniowych, innych zasobów edukacyjnych, prowadzeniem forum dyskusyjnego uczestników sieci.

Koordynator: Bożena Świderska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Polubić matematykę – działam, myślę, rozumiem.

Udział w proponowanej sieci Polubić matematykę – działam, myślę, rozumiem pozwala na nawiązywanie wspierających kontaktów wśród osób zajmujących się edukacją najmłodszych uczniów na etapie wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej, ukierunkowany na wymianę doświadczeń i korzystania z zasobów osobistych uczestników. Głównym zadaniem grupy pracującej w sieci jest nabywanie umiejętności praktycznych w trakcie udziału w stacjonarnych warsztatach, prowadzonych przez ekspertów oraz możliwości dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi. Wśród zadań zaproponowanych do realizacji na platformie internetowej będzie forum wymiany doświadczeń; prowadzenie dyskusji, wymiana opinii i komentarzy; zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dotyczących, omawianych na warsztatach stacjonarnych zagadnień. Sieć współpracy i samokształcenia będzie realizowana we współpracy z ekspertami w zakresie edukacji matematycznej.

Koordynator: Ewa Osiecka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)