A A

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przedłużamy nabór do piątej edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objętego patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jest ona dedykowana nauczycielom z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Cele projektu:

  • dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;
  • zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie: logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
  • wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

W ramach projektu nauczyciele odbędą 72-godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć gry w szachy. Uczestnicy dostaną pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy. Placówki otrzymają sprzęt szachowy, w skład którego wchodzi 16 kompletów szachów dla dzieci oraz mały zestaw szachów ogrodowych.

  1. Koszt udziału placówki w projekcie wynosi 600 zł za dwóch nauczycieli.
  2. W ramach projektu planowane są dodatkowe bezpłatne seminaria na temat rozwiązań metodycznych nauki gry w szachy.
  3. Terminy szkolenia zostaną ustalone po przywróceniu pracy szkół i przedszkoli.
  4. Miejsce szkolenia: Wydział w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33

Ważne!!!

W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić: Formularz zgłoszeniowy placówki oraz Karty indywidualne nauczycieli a następnie przesłać je w wersji elektronicznej na adres: oraz w wersji papierowej na adres:Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowieul. Henryka Sienkiewicza 3306-400 Ciechanówz dopiskiem „Projekt Szachy w mazowieckiej szkole”

Linki do plików:

  1. Zaproszenie
  2. Karta zgłoszenia placówki
  3. Karta zgłoszenia nauczyciela