A A

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie zaprasza  uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówki oświatowe do udziału w  konkursie fotograficzno - literackim  „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości”. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz pod patronatem medialnym „Tygodnika Ciechanowskiego”.  Uczestnik konkursu jest zobowiązany przygotować samodzielną pracę w postaci fotografii lub w formie lirycznej lub epickiej na temat lokalnych postaci, miejsc, wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokumenty do pobrania...