A A

„Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka, czyli sposób na przekazanie wiedzy” to 10 - godzinne warsztaty dla każdego polonisty, który chce posługiwać się sketchnotingiem i w twórczy sposób organizować uczniowskie notatki z wykorzystaniem banku ikon. Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Szymańska – konsultant przedmiotów humanistycznych.
To również okazja do stworzenia własnych, niepowtarzalnych pomocy dydaktycznych na lekcje języka polskiego. Warsztaty odbędą się w dniach 20 - 27 lutego 2019 roku. Zapisy on-line...

Warsztaty skutecznie pomogą przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie redagowania streszczeń. Szkolenie prowadzi Pani Marzenna Zmysłowska. Termin: 25 marca 2019 roku w MSCDN Wydział w Ciechanowie w godz. 15.00-17.15. Zapisy on-line...

 
 
 
 

Dyskusję na temat miejsca i roli biblioteki w realizacji zadań szkoły oraz jej funkcji jako centrum zarządzania wiedzą w szkole, z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej, poprowadzi Pani Anna Krusiewicz - nauczyciel konsultant przedmiotów humanistycznych MSCDN Wydziału w Płocku.

Jak przyczyniać się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych? Odpowiedzią może być program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ.

Zapraszamy na pierwsze w naszym wydziale szkolenie, przygotowujące do realizacji tego programu z dziećmi.

Prezentujemy ofertę różnorodnych form szkoleniowych na okres styczeń - marzec 2019 r. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, mając nadzieję, że nasze propozycje zaspokoją Państwa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego.  Prosimy o rejestrowanie się poprzez naszą stronę - w zakładce: ZAPISY NA SZKOLENIA.  Oferta do pobrania. Zespół MSCDN Wydział w Ciechanowie

Zapraszamy w dniu 09.01.2018 r. na konferencję adresowaną do nauczycieli języka polskiego: „Edukacja polonistyczna - zmiany programowe w nowej szkole ponadpodstawowej”.  Głównym tematem będzie nowa podstawa programowa z języka polskiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum…

Spróbujmy „oswoić” komunikację alternatywną, by móc ją stosować. Nie łączmy problemu komunikacji tylko z niepełnosprawnością, zaburzenia mowy mają tendencję wzrostową. Zapraszamy 16.03.2019r. na szkolenie: „Sposoby komunikacji w pracy z dziećmi niemówiącymi i z trudnościami w porozumiewaniu się”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy".

eduelo„Eduelo” to nowoczesne narzędzie edukacyjne, zaprojektowane tak, aby nauka była wciągającą grą, motywującą do systematycznych ćwiczeń. Angażuje dzieci do aktywnego rozwijania swoich umiejętności.  Więcej informacji....  Platformę eduelo.pl można testować z poziomu szkoły, rodzica, nauczyciela,  wchodząc na poniższy, kliknij tutaj. 
W związku ze zbliżającymi się obchodami  100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie ponownie zaprasza  uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówki oświatowe do udziału w  konkursie fotograficzno- literackim  „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości”.  Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz pod patronatem medialnym „Tygodnika Ciechanowskiego”.  Termin składania prac został przedłużony do 15 grudnia 2018 roku, aby umożliwić Państwu zebranie ciekawych materiałów do prac konkursowych.

Tutaj pojawią się informacje z zakresu informacji pedagogicznej. Strona w budowie

Szanowni Państwo, w 2018 roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.  Jubileusz o tak doniosłym znaczeniu skłania do pogłębionej refleksji. Wyjątkową rocznicę pragniemy uczcić poprzez konferencję „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości”, która odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  w Ciechanowie.  Chcemy w ten sposób  sięgnąć do dziedzictwa minionego wieku i zaprezentować region ciechanowski w cyklu krótkich tematycznych prelekcji.Rejestracja online...

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty metodyczne na temat „Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”, które odbędą się w dniach 7 i 14 listopada 2018 r. W programie:  Metoda czynnościowego nauczania matematyki. Sposoby rozwijania u dzieci rozumienia i stosowania podstawowych pojęć matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw dydaktycznych. Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne. Zajęcia prowadzą: dr Małgorzata Skura i Michał Lisicki. Więcej......

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie zaprasza  uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówki oświatowe do udziału w  konkursie fotograficzno - literackim  „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości”. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz pod patronatem medialnym „Tygodnika Ciechanowskiego”.  Uczestnik konkursu jest zobowiązany przygotować samodzielną pracę w postaci fotografii lub w formie lirycznej lub epickiej na temat lokalnych postaci, miejsc, wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokumenty do pobrania...

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w „Konkursie wiedzy o Mazowszu” objętym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.
Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo,  uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. Wybór tematu, rodzaju projektu i sposobu jego realizacji zależy od uczniów i nauczyciela. Mogą to być projekty krótkie, jak i dłuższe, ważne aby zostały zrealizowane nie później niż do 17 stycznia 2019 r. Termin rejestracji uczestników upływa 30 września. Dokładne informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej MSCDN.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatną konferencję: Niepodległa. Niepodległa. WYBITNI POLSCY UCZENI ŚWIATU - nauki przyrodnicze. Zaproszenie...  Rejestracja online...

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie oraz Polski Związek Szachowy serdecznie zapraszają na  spotkania przy szachownicy "Zagraj z Arcymistrzem". W Wydziale w Ciechanowie, odbędzie się ono 18 października 2018 r., godz. 15.00, sala nr 5, wstęp wolny. Więcej....

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Serdecznie zapraszamy na lekcyjne szaleństwa pewnej polonistki, Pani Katarzyny Polak, nauczycielki języka polskiego z Białegostoku, Ambasadorki Programu eTwinning, autorki bloga kreatywnanauka.blogspot.com, która w dniu 27 października 2018 r. poprowadzi warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli języka polskiego pod nazwą „ Efektywne nauczanie przedmiotów humanistycznych” .  Rejestracja online...

Zapraszamy do zapoznania się z  wynikami drugiej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Łącznie napłynęło 66 prac, z czego 2 zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!...Wyniki konkursu