A A

Zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkanie wirtualne dla kadr zarządzających w edukacji. Ta innowacyjna propozycja szkoleniowa daje możliwość bezpiecznego i wygodnego doskonalenia zawodowego w czasie pandemii. Więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w webinarium “IKIGAI – japońska metoda na szczęśliwe życie zawodowe”  dn. 16.10.2020 r. o godz. 14.00. Bezpłatne szkolenia on-line z zakresu doradztwa zawodowego. Więcej informacji...

Zapraszamy nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół i pozostałych zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności w zakresie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na szkolenie, które poprowadzi dr Mariola Jaworska - wykładowca Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Szkolenie odbędzie się 25 listopada 2020r. w godz. 14:30 - 18:15 w MSCDN Wydział w Ciechanowie. Koszt szkolenia wynosi 60 zł. Rejestracja...

Zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół do sieci współpracy i samokształcenia na kolejną edycję „II Internetowego Forum Germanistów”. Startujemy 20 października o godz. 18:00. Rejestracja....

W dniu 28.10.2020 r. zapraszamy wszystkich nauczycieli geografii i przyrody na warsztaty „Wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. ZaTIKowana geografia”. W programie: Wykorzystanie interaktywnych treści edukacyjnych w realizacji wymagań podstawy programowej z geografii.

Projekt jest propozycją wszechstronnej pomocy dla początkujących nauczycieli, którzy zostaną wyposażeni w niezbędne w tym zawodzie umiejętności: diagnozowania własnego przygotowania do zawodu, w tym: interpersonalne, pracy z grupą, nawiązywania właściwych relacji z rodzicami i w zakresie metodyki nauczania. W roku szkolnym 2020/2021 projekt będzie realizowany przedmiotowo oraz w zależności od sytuacji epidemiczno-sanitarnej, stacjonarnie i/lub online.Wykaz szkoleń...  Więcej...

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym webinarium pt.AKREDYTACJA „Biletem wstępu” w programie Erasmus 2021-2027 (Mobilność- Innowacje-Współpraca) Adresaci webinarium: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz osoby zainteresowane. Zgłoszenie on-line... Zaproszenie... 

Zapraszamy na kolejną III edycję „Konkursu wiedzy o Mazowszu” organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i MSCDN. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

Trwa nabór do piątej edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objętego patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Do udziału zapraszamy po 2 nauczycieli z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie mazowieckiem, otwartych na nowe metody pracy oraz dbających o swój rozwój zawodowy.

Włączmy się w obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „ Bitwa Warszawska 1920 r.-pod Patronatem Honorowym Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego. Załaczniki:

  1.  Plakat
  2. Regulamin
  3. Formularz zgłoszeniowy dla niepełnolotnich
  4. Formularz zgłoszeniowy dla pełnoletnich
  5. Klauzula informacyjna dla niepełnoletnich
  6. Klauzula informacyjna dla pełnoletnich

Wrzesień jest miesiącem, w którym nauczyciele muszą zmierzyć się z nową dokumentacją dla ucznia niepełnosprawnego. Gonią nas „ustawowe” terminy. Poszukujących pomocy w tworzeniu dokumentacji typu WOPFU, IPET zapraszamy do MSCDN.

 

Z okazji Europejskiego Dnia Języków 2020 w dniu 26.09.2020 r. zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w konferencji online pt. "Języki obce z „4 K”  (komunikacja, krytyczne myślenie, kreatywność, kooperacja). Wiecej informacji... Rejestracja on-line...

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium z zakresu doradztwa zawodowego: “Mój kompas kariery” w dniu: 30 września 2020, godzina 14.00 – 15.30.  Więcej informacji...

Zapraszamy na konferencję stacjonarną w dniu 5 października 2020 r. nt. „Dziecko ze specyficznymi zaburzeniami językowymi w przedszkolu i szkole” przed nami. Proponujemy Państwu wysłuchanie zdania specjalisty, pracownika Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Agnieszki Maryniak. Liczba miejsc ograniczona!

Chcesz lepiej zadbać o to, żeby Twoi uczniowie bezpiecznie i mądrze korzystali z Internetu i mediów elektronicznych? Chcesz, żeby Twoi uczniowie lepiej radzili sobie z emocjami, w relacjach z innymi i byli bardziej odporni na zachowania ryzykowne? Poznaj program „Wspólne kroki w Cyberświecie" dla uczniów III klas szkół podstawowych i zostań jego realizatorem.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, informujemy, że Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przystąpiło do konkursu FRSE w wyniku którego zostało wyłonione jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE na rok 2020-2021 dla województwa mazowieckiego.
Więcej informacji...

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz specjalistów poradni psychologicznych-pedagogicznych na konferencję Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Dokumentowanie działań wynikających z przepisów prawa, która odbędzie się 8 września 2020 r. Zapisy on-line   Program konferencji...

W związku z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045) Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań doradców metodycznych następujących specjalności - nabór do 31.07.2020 r. Więcej informacji...

Konkurs na tytuł "Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020" dla najbardziej zaangażowanych i efektywnych nauczycieli sprawujących opiekę dydaktyczną nad stypendystami w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz projektu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

Regulamin konkursu         Instrukcja przesyłania dokumentów

Formularz konkursowy      Oświadczenie uczestnika

Tematem przewodnim IV edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu” były lata 20-te XX wieku na Mazowszu. Trudna z pozoru tematyka nie odstraszyła autorów, a nadesłane prace wykazują się różnorodnym podejściem pod względem zaproponowanych metod oraz form pracy z uczniem. Na uwagę zasługuje fakt, iż pojawiły się propozycje nauczania o Mazowszu w systemie zdalnym.