A A

O sieciach

SWiS to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają
z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Program pracy konkretnej sieci jest konstruowany w odpowiedzi na potrzeby tworzących ją szkół oraz/lub w oparciu o pewne stałe elementy, które będą powtarzać się w pracy wielu różnych sieci. Elementy te zostały zaprezentowane w tabeli i skrótowo opisane poniżej.

 

Działania w sieci tematycznej

Spotkanie organizacyjne Spotkania robocze Spotkanie podsumowujące
 • Integracja uczestników sieci

 • Rozpoznanie potrzeb i zasobów

 • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i  działań na platformie

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

 • Spotkania z ekspertami

 • Tworzenie nowych rozwiązań

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci

 • Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym

 • Ewaluacja

 

Działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami:

 • dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci;
 • koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami;
 • publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.);
 • dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.);
 • udział w szkoleniach e-learningowych.

 

Źródło: Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka francuskiego


Celem funkcjonowania sieci współpracy dla nauczycieli języka francuskiego jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania języka francuskiego, dzielenie się dobrymi praktykami, upowszechnianie zasobów internetowych do nauczania języka francuskiego oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania innowacyjnych działań w pracy dydaktycznej.

 • Adresaci: nauczyciele języka francuskiego, dyrektorzy szkół
 • Treści: nowoczesne lekcje języka francuskiego z wykorzystaniem aplikacji internetowych i zasobów sieci, innowacyjność, elementy realioznawcze, efektywne metody nauczania i motywowania uczniów
 • Miejsce spotkań: Microsoft Teams i stacjonarnie w MSCDN Wydział Warszawa

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki


Celem funkcjonowania sieci współpracy dla nauczycieli matematyki jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania matematyki, dzielenie się dobrymi praktykami, upowszechnianie zasobów internetowych do nauczania matematyki oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania innowacyjnych działań w pracy dydaktycznej.

 • Adresaci: nauczyciele matematyki, dyrektorzy szkół.
 • Treści: nowoczesne lekcje matematyki z wykorzystaniem aplikacji internetowych i zasobów sieci, innowacyjność, kształtowanie kompetencji matematycznych, efektywne metody nauczania i motywowania uczniów.
 • Miejsce spotkań: Platforma Moodle MSCDN, Microsoft Teams i stacjonarnie w MSCDN Wydział Warszawa.