A A

16,23XI2019 r. - Szanowni Państwo, Nauczyciele przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii szkół podstawowych, zapraszamy na warsztaty "Modułowe Pracownie Przyrodnicze w praktyce. Moduł WODA"

12XII2019 r. - Szanowni Państwo, Nauczyciele WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE szkół ponadpodstawowych, serdecznie zapraszamy na konferencję "Wdrażanie nowej podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych"

5XII2019 r. - Szanowni Państwo, Nauczyciele HISTORII szkół ponadpodstawowych, serdecznie zapraszamy na konferencję "Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii w szkołach ponadpodstawowych"

Szanowni Państwo, Muzeum Historii Polski niebawem wzbogaci swoją ofertę o nową, strategiczną grę planszową pod tytułem „Drogi do niepodległości”.

18XI2019 Szanowni Państwo, Nauczyciele kształcenia branżowego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zapraszamy na warsztaty metodyczne „Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach”

19XI2019 r. - Szanowni państwo Dyrektorzy i nauczyciele – uczestnicy projektu Szachy w mazowieckiej szkole, zapraszamy na turniej szachowy dla uczniów, który pozwoli im sprawdzić swoje umiejętności oraz doświadczyć ciekawych przeżyć.

30XI2019 r. Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje konferencję dla nauczycieli matematyki "Matematyczny Rock and roll" .

28XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele CHEMII szkół ponadpodstawowych, zapraszamy na warsztaty metodyczne: Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach ponadpodstawowych - doświadczenia chemiczne

19XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele BIOLOGII szkół ponadpodstawowych zapraszamy na warsztaty metodyczne: Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologiiw szkołach ponadpodstawowych- doświadczenia biologiczne

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.