A A

21IX2019 r. Zapraszamy do udziału w konferencji "Dzieciństwo to nie wyścigi". Celem konferencji jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ogromnej presji, jakiej poddawane są w szkole dzieci, presji, z którą wiele z nich sobie nie radzi.

1X2019 r. Zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne: Zaczęło się w Polsce –wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku

17X2019r. Zapraszamy na warsztaty metodyczne: Matura z biologii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem

15X2019 r. Zapraszamy na warsztaty metodyczne: Matura z chemii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem

7X2019 r.  Szanowni Państwo, nauczyciele GEOGRAFII liceów i techników, zapraszamy na warsztaty metodyczne: Matura z geografii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem

 9X2019r. Zapraszamy na konferencjęEgzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie w 2019 roku. Celem konferencji jest doskonalenie umiejętności analizowania i interpretowania wyników egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz zapoznanie się ze wskazówkami do dalszej pracy nad przygotowaniem maturzystów do egzaminu w 2020 roku.

 10X2019 r. Zapraszamy do udziału w Letniej Akademii Ciekawej Historii Badania naukowe blisko nauczyciela Kozacy i Ukraina w dziejach Rzeczypospolitej

Serdecznie zapraszamy na cykl konferencji, które odbędą się na terenie województwa mazowieckiego pod wspólnym tytułem „Kreatywny uczeń używa TIK”.


Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.

Konferencja "Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i zmiany prawne w roku szkolnym 2019/2020"

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka zaprasza na bezpłatne, czteroletnie studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nabór trwa do 30 września 2019r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową. 

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji doradztwa metodycznego (art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela) kuratorzy oświaty nie ogłaszają konkursów na dofinansowanie szkoleń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli przygotowanych przez naszą placówkę. Większość z nich jest bezpłatna. Zaktualizowana oferta na rok szkolny 2019/2020 zostanie udostępniona wkrótce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

We wrześniu br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie planuje nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.