A A

Szanowni Państwo, dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową rozpoczynamy rekrutację na "Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą".

Komunikat dotyczący naboru formularzy w Konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020” w ramach projektów „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Czytaj więcej...

Finansoaktywni: termin zgłaszania do programu i składania prac konkursowych przedłużony do 30 września

Są jeszcze miejsca - rekrutacja do projektu "Szachy w mazowieckiej szkole – V edycja."

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne: