MSCDN logo Warszawa

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Szanowni Państwo,
W czasach pracy zdalnej z uczniami każdy z nas poszukuje inspirujących materiałów, które można przekazać naszym podopiecznym aby zachęcić ich do nauki. W tym kontekście zwracamy Państwa uwagę na grę na urządzenia mobilne pt. Zaginiona Partytura Moniuszki. Gra w formie zagadek płaszcza i szpady przekazuje dzieciom wiedzę o Stanisławie Moniuszce i może być interesującą alternatywą dla przygotowania uczniów do zajęć na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki.
Gra jest bezpłatna i została opracowana w ramach Roku Moniuszkowskiego i sfinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji o grze znajdziecie Państwo pod linkiem Roku Moniuszkowskiego

https://moniuszko200.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2019-11-13/8071/zaginiona-partytura-moniuszki-inspirujaca-gra-dla-dzieci-i-mlodziezy2

 

Kurs online międzywydziałowy dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych


Jego celem jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji matematycznych uczniów przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pracy zdalnej z nimi.

Program     Elektroniczny formluarz zgłoszenia

Informacja dla Dyrektorów związana z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach

Aby pomóc w przygotowaniu się do pracy zdalnej przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.

Ważne! W związku z zaistniałą sytuacją ulegają zmianie terminy szkolenia.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Czytaj więcej...

 

Planujemy budżet! Ministerstwo Finansów zaprasza uczniów do 6. edycji programu edukacyjnego

12 marca 2020 odwołany etap wojewódzki Olimpiady Solidarności na Mazowszu

20,27 IV 2020 r. - Szanowni Państwo, nauczyciele geografii wszystkich etapów edukacyjnych, zapraszamy na seminarium: "Geograficzne widzenie świata: przestrzeń – miejsca – ludzie - działania"

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”

 24 marca 2020 r. zapraszamy na konferencję Edukacja normalizacyjna w szkole branżowej.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w piątej edycji projektu "Szachy w mazowieckiej szkole."

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2020 r. zapraszamy na V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… - RZECZPOSPOLITA MAŁYCH OJCZYZN”,

Szanowni Państwo, nauczyciele ze wszystkich typów szkół, jak również inne osoby związane z mazowiecką oświatą i kulturą. Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu "Lekcje o Mazowszu."

Od 23.I. do 21.V.2020 r. Szanowni Państwo, Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący "ABC nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie"

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne: