MSCDN logo Warszawa

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy oraz inne osoby zainteresowane edukacją czytelniczą i medialną na bezpłatną konferencję "Po co nam czytanie w XXI wieku, czyli jak przekonać uczniów do lektur szkolnych"

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Czytaj więcej...

Finansoaktywni: termin zgłaszania do programu i składania prac konkursowych przedłużony do 30 września

Adresatami superwizji grupowej są psycholodzy i pedagodzy szkół oraz placówek oświatowych.Superwizja obejmuje obszary pracy psychologiczno-pedagogicznej: z jednostką (uczniem, rodzicem), z grupą (klasą, rodziną), ze społecznością szkolną (nauczycielami). Celem superwizji jest podniesienie kompetencji zawodowych specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Centrum Nauki Kopernik udostępnia nauczycielom bezpłatny kurs online o wykorzystaniu zdjęć satelitarnych na lekcjach geografii, fizyki, biologii czy wiedzy o społeczeństwie.

Ważne! Zmiana terminów szkolenia w projekcie Szachy w mazowieckiej szkole – V edycja.

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2020 r. zapraszamy na V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… - RZECZPOSPOLITA MAŁYCH OJCZYZN”,

Od 23.I. do 21.V.2020 r. Szanowni Państwo, Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący "ABC nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie"

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne: