A A

W dniach 13- 14 czerwca 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est … - dziedzictwo pamięci"