A A

szablon art wechikul czasu 385x125pxSiedleckie stowarzyszenie tutajteraz przygotowało wyjątkową publikację dla dzieci od 5 do 9 lat  „Siedlce. Wehikuł czasu”.  Książka umożliwia odbycie ciekawej podróży w czasie od dinozaurów aż do dalekiej przyszłości. Małych czytelników czeka m.in. spotkanie z niezwykłą księżną, postępową nauczycielką i utalentowaną malarką, interaktywne plansze i zadania.

szablon art moniuszko 385x125pxRozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”

szablon art stypendia 385x125pxProjekt stypendialny "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego...

Szczegółowe informacje

szablon dziecko nipelnospr www 385x125px2z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawością.

Czytaj więcej...
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

SIECI 385x125Zapraszamy do udziału w innowacyjnej formie zdobywania wiedzy jaką są sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nowoczesna forma uczenia się  i wymiany doświadczeń, także za pośrednictwem platformy internetowej.

 szablon art doradzywo zaw 385x125pxZapraszamy na portal dotyczący doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na stronach portalu znajdziesz informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej. 

Przejdź do portalu...